Bewegwijzering museum Dr. Guislain

6 maart 2017

In tegenstelling tot wat het geval is voor andere musea is er vanuit de binnenstad geen bewegwijzering voorzien naar het museum Dr. Guislain. De reden hiervoor zou zijn  ingegeven door het feit dat het museum Dr. Guislain geen stedelijk museum is. Vanuit toeristisch oogpunt lijkt mij dit echter wel zeker een meerwaarde te hebben.

  • Klopt het dat dit de reden is waarom er geen bewegwijzering voorzien is? Zo ja, wat is dan de achterliggende motivering om op die manier te werk te gaan?
  • Kan onderzocht worden of het alsnog mogelijk is om bewegwijzering te voorzien naar het museum Dr. Guislain vanuit de binnenstad?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het Guislainmuseum is een vaste waarde in het Gentse cultuur-toeristisch aanbod. In 2016 kwamen er 72.868 bezoekers over de vloer. Daarom is het ook opgenomen in de 'citycard'. Het staat ook vermeld in de toeristische stadsgids en op het toeristisch stadsplan.

Uw vraag slaat op de bewegwijzering vanuit de binnenstad. Ik betrek in mijn antwoord zowel de verkeerskundige bewegwijzering als de toeristische voetgangersbewegwijzering.

Wat betreft de verkeerskundige bewegwijzering is het zo dat er momenteel vier bruine toeristische wegwijzers staan langs de weg, die bezoekers per wagen begeleiden naar het Museum Dr. Guislain. De eerste staat aan het kruispunt van Palinghuizen met de R40, de Rooigemlaan. De tweede staat aan de Ferrerlaan, de derde aan de Gezondheidsstraat en de vierde in de Jozef Guislainstraat, net voor de tramsporen. Zo vindt elke bezoeker per wagen vlot vanaf de stadsring de weg naar het museum.

Er zijn momenteel geen zulke verkeersborden vanuit de binnenstad. Bij de invoering van het nieuwe circulatieplan zal dat ook niet gebeuren. De stad hanteert de algemene lijn dat er in de binnenstad geen wegwijzers komen die specifieke bestemmingen zoals dit museum aangeven. Er zal vanuit de binnenstad wel bewegwijzerd worden naar de R40. Eens op de R40 zal het verkeer borden zien waarop de weg naar specifieke bestemmingen aangegeven staat. De bruine wegwijzers naar het Museum Dr. Guislain blijven dus gewoon staan.

Wat de toeristische bewegwijzering betreft, is het inderdaad zo dat het Guislainmuseum niet opgenomen is in het systeem van de toeristische voetgangersbewegwijzering, zeg maar de palen met de pijlen en de borden die je op strategische plekken in de stad ziet staan.

De reden hiervoor is niet omdat het geen stedelijk museum is, maar wel omdat het te ver buiten de bewegwijzerde zone gelegen is. De bewegwijzerde zone gaat in westelijke richting tot aan het Rabot. Verder toeristisch bewegwijzeren richting Guislainmuseum heeft weinig zin, omdat er buiten het museum geen andere toeristische bezienswaardigheden zijn, en het voor toeristen te ver en minder interessant is om tot daar te stappen. De investeringen om dit mogelijk te maken werden bij de uitwerking van het concept, een dergelijk 10 jaar geleden, ook te hoog geschat om te kunnen verantwoorden.

Als alternatief vermeldt de plattegrond in de nieuwe toeristische stadsgids duidelijk dat je tram 1 kan nemen aan het Gravensteen om het museum te bereiken vanuit de binnenstad. Deze recente aanpassing wijst op het belang dat we hechten aan dit museum. De citycard maakt het mogelijk om ook het openbaar vervoer te nemen, zodat het museum vlot en goedkoop toegankelijk is voor toeristen vanuit de binnenstad.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen