Parkeerautomaten - Recent gebruikte nummerplaten

27 januari 2017

Sinds de uitrol van de nieuwe parkeerautomaten in onze stad moet de nummerplaat van het voertuig ingegeven worden. Het invoeren van de nummerplaat wordt door veel gebruikers ervaren als het meest tijdrovende deel van het aanmeldproces en geeft ook kans op fouten. Bij het maken van een fout bij het ingeven van de nummerplaat worden de parkeerrechten niet correct toegekend, wat tot een retributie kan leiden.

Gebruikers vragen zich dan ook af of het niet mogelijk is om bij het gebruik van een betaalkaart, automatisch de meest recent gebruikte nummerplaten weer te geven waaruit vervolgens een keuze kan gemaakt worden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Is het weergeven van de meest recent gebruikte nummerplaten, op basis van de betaalkaart, technisch mogelijk en/of te voorzien?
  • Zo ja, kan deze mogelijkheid worden aangeboden?
  • Zo nee, bent u bereid deze suggestie met de leverancier op te nemen en desgevallend te voorzien bij een volgende software-update van de automaten?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het voorstel is technisch niet mogelijk en kan ook niet in de toekomst aangeboden worden aan parkeerautomaten.

Dit zal echter wel mogelijk zijn bij app-parkren, waar data dat reeds is ingegeven kan worden gesuggereerd (zoals op andere website pagina's).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken