Pleintje Groenstraat/Krijtestraat

24 januari 2017

Omwonende en scholieren in Oostakker vragen om aandacht voor het pleintje t.h.v. de Groenstraat - Krijtestraat. Onder andere het ontbreken van zebrapaden en het langs beide zijden parkeren zou voor gevaarlijke situaties zorgen voor scholieren die via de bushalte aan het pleintje van of naar school stappen. Daarnaast is er ook vraag naar een fietsenstalling op het pleintje.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Bent u op de hoogte van deze bekommernissen en suggestie?
Zullen maatregelen genomen worden om hieraan tegemoet te komen? Zo ja, welke en wat is hiervoor de timing?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De problematiek is bekend bij het Mobiliteitsbedrijf.

Beide vragen worden momenteel onderzocht, enerzijds door de fietscel, en anderzijds door de gebiedsverantwoordelijken voor deze omgeving.

Van zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, zal ik deze aan u laten bezorgen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken