Toekomst Hotel d'Hane Steenhuyse

9 januari 2017

In de commissie Cultuur, Sport en Feesten van oktober 2016 heeft u naar aanleiding van een mondelinge vraag de stand van zaken meegegeven rond de herbestemming van het beschermde monument Hotel d’Hane Steenhuyse. Het bepalen van de randvoorwaarden waarbinnen exploitatie mogelijk is, is voor de Dienst Monumentenzorg al enige tijd een hinderpaal om de concessie-oproep te kunnen publiceren.

Het dossier sleept al geruime tijd aan. We zijn ondertussen terug enkele maanden verder.

  • Heeft u ondertussen al feedback van het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen ontvangen (advies dat verwacht werd in november 2016)?
  • Het dossier werd ook ingediend als voorstel voor Entrepeneur in Residence, een projectoproep waarbij ondernemers uitgedaagd worden om een creatieve, visionaire & duurzame oplossing te vinden voor een actuele uitdaging. Is er ondertussen al duidelijkheid over de uitkomst hiervan?
  • Is er ondertussen op een ander vlak nog een evolutie in dit dossier geweest? Wat is de verdere planning en timing?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Bedankt voor uw aanhoudende belangstelling voor dit onderwerp. Ik zal uw vragen één voor één beantwoorden.


Hebt u ondertussen al feedback van het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen ontvangen (advies dat verwacht werd in november 2016)?

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft op 4 januari 2017 officieel gereageerd op de vraag om de randvoorwaarden van onze concessie- oproep voor d’Hane Steenhuyse te definiëren. Het Agentschap raadt aan om de opmaak van een beheersplan voor d’Hane Steenhuyse te koppelen aan de concessie- opdracht, zodat de Stad Gent als beheerder en de concessiehouder(s) als exploitant(en), samen de krijtlijnen bepalen voor het beheerplan. Zo zijn alle partijen op de hoogte van de noodzakelijke onderhoud- en restauratiewerken. Op die manier kan een duurzaam beheer van het pand verzekerd worden.

Het Agentschap heeft concrete bemerkingen in het ontwerp van concessieoproep aangebracht en heeft waar mogelijk enkele wettelijke krijtlijnen in de nota verwerkt. Historische Huizen Gent en de andere betrokken stadsdiensten gaan de opmerkingen nu verder in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed verwerken.


Het dossier werd ook ingediend als voorstel voor Entrepeneur in Residence, een projectoproep waarbij ondernemers uitgedaagd worden om een creatieve, visionaire & duurzame oplossing te vinden voor een actuele uitdaging. Is er ondertussen al duidelijkheid over de uitkomst hiervan?

Het dossier werd helaas niet weerhouden op de shortlist van Entrepeneur in Residence. Toch was deze denkoefening nuttig voor enkele fundamentele problematieken rond hedendaagse technieken, erfgoed- en ontmoetingsfuncties, co- creatie, stadsontwikkeling,…


Is er ondertussen op een ander vlak nog een evolutie in dit dossier geweest? Wat is de verdere planning en timing?

Dankzij de media- aandacht die er intussen rond het dossier is ontstaan, hebben meerdere ondernemers en belangstellenden zich met hun ideeën gemeld, zowel bij schepen Storms als bij het Ondersteuningspunt voor Ondernemers (OOG) van dienst Economie. Historische Huizen Gent verzamelt alle vragen en suggesties en organiseert plaats bezoeken voor de geïnteresseerden. In december vonden twee bezoeken plaats, morgen (10/1) en vrijdag (13/1) zijn er nog gepland. Het is in het belang van de ontwikkeling van de site dat er zoveel mogelijk suggesties meegenomen worden en dat er een denkproces van co- creatie ontstaat onder burgers en ondernemers, zonder afbreuk te doen aan de uitzonderlijke culturele erfgoedwaarden van het gebouw of aan de functie van d’Hane Steenhuyse als culturele ontmoetingsplaats.

Op korte termijn herwerkt dienst Historische Huizen Gent de nota samen met dienst Vastgoedbeheer, dienst Economie en het agentschap onroerend erfgoed tot een publiceerbare oproep, waarin de opmaak van een beheersplan geïntegreerd is. De concessie- oproep willen we in het voorjaar aan de gemeenteraad voorleggen, zodat er in het najaar een geschikte kandidaat kan aangeduid worden.

In de zomer van 2017 organiseert Historische Huizen opnieuw het fotofestival 80 Days of summer en dit zal ook plaatsvinden in de salons van d’Hane Steenhuyse. Om aan de oproep tot langdurige concessie meer ruchtbaarheid te geven en om meer bezoekers te laten genieten van de spirit of place, onderzoekt Historische Huizen Gent de mogelijkheid om in de tuin en de conciërgerie van d’Hane Steenhuyse een mobiele pop-up horeca uitbating organiseren. Historische Huizen Gent zal hiervoor in samenspraak met Dienst economie (OOG) een marktoproep organiseren.

Tenslotte zal Historische Huizen Gent het aantal dagen waarop groepsbezoeken in d’ Hane Steenhuyse mogelijk zijn, uitbreiden.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.