Mobielvriendelijke versie van VisitGent

5 januari 2017

In het kader van de bespreking van de beleidsnota Toerisme maakte ik de opmerking dat een mobielvriendelijke versie van de website VisitGent een grote meerwaarde zou betekenen. Smartphones en tablets worden immers meer en meer gebruikt bij een toeristisch bezoek. U antwoordde dat de nood aan een mobielvriendelijke versie van VisitGent gekend is en dat hier samen met Digipolis aan wordt gewerkt.

Heeft u reeds zicht op wanneer deze operationeel zal kunnen zijn?

Graag wens ik te informeren naar de stand van zaken van de uitwerking van een mobielvriendelijke versie van de website VisitGent.

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Tijdens de bespreking van de beleidsnota Toerisme heb ik aangegeven dat er ook behoefte is aan een mobielvriendelijke site. Hierbij bezorg ik u graag meer concrete informatie over de stand van zaken van de uitwerking van een mobielvriendelijke versie van VisitGent.be, en de timing voor oplevering ervan.

Er loopt een concreet project, met als weinig prozaïsche naam “Website VisitGent”. De realisatie van het project is in handen van Digipolis. In de eerste fase van het project, najaar 2016, lichtte Dienst Toerisme Digipolis uitvoerig in over de pijnpunten die een oplossing behoeven. Belangrijkste knelpunt is dat de huidig site www.visitgent.be niet aangepast is voor mobiele toestellen.

Het hoofddoel van het project is de oplevering van een totaal nieuwe geïntegreerde website. Nieuw betekent hier zowel naar vorm als naar inhoud.

Deze website zal naar vorm nieuw zijn, omdat hij adaptief is en toegankelijk zal zijn met alle mogelijke toestellen, zoals desktop, tablet en mobieltjes. De schikking van de informatie op de website zal zich automatisch aanpassen aan de grootte van het scherm van je toestel. De nieuwe website wordt dus ‘any device compliant’, met een ‘responsive layout’.

Deze website zal naar inhoud nieuw zijn, omdat we de erin opgenomen informatie evalueren en bijsturen in functie van ons doelpubliek. Een grote verandering is dat het mogelijk zal zijn om andere content of functionaliteiten naar voor te schuiven naargelang de locatie van de surfer. Een toerist die de stad actief aan het bezoeken is heeft immers andere praktische noden dan potentiële bezoekers van de stad, die vanuit het buitenland even op onze website kijken en nog moeten verleid worden om effectief naar Gent te komen.

Deze website zal geïntegreerdzijn, wat inhoudt dat er vanuit één gezamenlijk content management system (CMS) informatie beschikbaar is voor elk type toestel. In de praktijk betekent dit dat we van de bestaande website geen mobiele versie maken, maar dat de nieuwe website zodanig flexibel wordt ontworpen, dat hij zich spontaan aanpast aan het toestel en de noden van de klant. Dat betekent ook dat er slechts één CMS moet onderhouden worden.

De planning van de project manager van Digipolis voorziet oplevering in september 2017.

Intussen vindt wekelijks overleg plaats tussen Digipolis en de dienst Toerisme. Zo kan de Dienst Toerisme de functionaliteiten van de nieuwe site bepalen en aflijnen, werken aan een zo eenvoudig mogelijke dataoverdracht naar het nieuwe CMS, en tenslotte ook de integratie met andere systemen en databanken van de stad Gent uitwerken.

Na afronding van de huidige fase gaan we werken aan het uitzicht en het design van de nieuwe website voor www.visitgent.be . De Dienst Toerisme verkiest een eigen uitzicht voor zijn toeristische website. Ze heeft een ander doel dan de meeste communicatiekanalen van de stad. Zowel naar doelgroep (buitenlandse toeristen i.p.v. bewoners) als naar doelstelling (inspireren i.p.v. informeren). We gaven ons standpunt door aan de Dienst Communicatie, samen met de vraag om ons hierin te adviseren zodat ons project verder kan. Deze dienst werkt aan een “merkenarchitectuur” voor de ganse stad Gent tegen april 2017, en gaat uit van een eerder gemeenschappelijk design doorheen de stedelijke communicatiekanalen.

Als alles verder vlot verloopt, stellen wij in het najaar een nieuwe ‘mobile first’ website voor.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.