Sterilisatie zwerfpoezen

17 januari 2017

Met een ludieke campagne zet stad Gent baasjes ertoe aan hun kat te laten steriliseren. Wie zijn dier steriliseert of castreert wordt beloond met een cadeaubon. Op die manier wil men het aantal katten die in asielen terecht komen of op straat zwerven verminderen.

Stad Gent heeft ook voor de sterilisatie van zwerfkatten op het grondgebied Gent een opdracht gegund aan Universiteit Gent. Ik vernam echter dat sommige mensen bij contactname met de stad rond de problematiek van de vele zwerfpoezen in Gent, van de bevoegde diensten de boodschap zouden gekregen hebben dat er geen budget meer is om zwerfpoezen te laten steriliseren.

Klopt deze bewering? Zo ja, hoe komt het dat hier geen budget meer voor openstaat?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Sta me toe u meteen gerust te stellen met de mededeling dat deze bewering niet klopt. De voorziene middelen voor sterilisatie van zwerfpoezen voldoet absoluut om tegemoet te komen aan de vraag tot sterilisatie van zwerfpoezen. Het is m.a.w. niet het geval dat het budget ontoereikend zou zijn en er dus aanvragen geweigerd zouden worden.

Voor de sterilisatie van zwerfpoezen werkt Stad Gent (EcoWerkHuis) sinds 1998 samen met de UGent, Vakgroep Geneeskunde en klinische Biologie van de Kleine Huisdieren en dit o.b.v. een samenwerkingsovereenkomst. De recentste overeenkomst dateert van 17 oktober 2016 en geldt voor een periode van 2 jaar.

Door de overeenkomst met de UGent is de sterilisatie van zwerfpoezen gewaarborgd tijdens het academiejaar en buiten de examentijd, of dus de periode l5 januari tot 15 mei en van 15 augustus tot 15 december.

Om de periodes te overbruggen waarin we geen beroep kunnen doen op de diensten van de UGent, wordt er samengewerkt met een dierenarts via gewone prijsvraag (opvragen drie offertes). De voorbije jaren is deze opdracht gegund aan dierenarts Mieke Vandenborre.

Via deze regeling kunnen we de sterilisatie van de zwerfpoezen in Gent het gehele jaar borgen.

Ter informatie geef ik u nog de bedragen mee voor 2015 en 2016. In totaal is er in 2015 door Stad Gent 10.100 euro betaald voor sterilisatie van zwerfpoezen en in 2016 6.199,50 euro. Het aandeel voor de particuliere dierenarts bedroeg respectievelijk 1.926 euro en 1.214 euro.

Deze bedragen moeten met het nodige voorbehoud worden geïnterpreteerd daar het verschil tussen beide jaren ten dele te verklaren is door het feit dat voor de werking voorjaar 2016 een deel overdracht is gebeurd van middelen 2015.

  Voorjaar UGent Mieke Vdb Najaar UGent Totaal
2015 € 4.174,00 € 1.926,00 € 4.000,00 € 10.100,00
2016 € 1.045,50 € 1.214,00 € 3.940,00 € 6.199,50


Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.