Verlichting Mierenbospad

4 januari 2017

Vanaf de Raaktstraat blijkt de straatverlichting langs het Mierenbospad (Sint-Amandsberg) te zijn weggenomen. De bewoners stellen zich hier vragen bij, vooral op deze donkerste dagen van het jaar maakt het weghalen van de verlichting het pad immers quasi onbruikbaar.

Het is overigens niet de eerste keer dat functionele verlichting langs fiets- en wandelpaden wordt weggenomen in Gent.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  1. Wat is de reden voor het weghalen van de straatverlichting langs het Mierenbospad?
  2. Zal aan de bekommernis van de bewoners tegemoet gekomen worden? Zo ja, op welke manier?
  3. Zal op nog andere plaatsen in Gent de verlichting worden weggenomen? Zo ja, welke?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

De verlichting werd weggehaald en niet meer hersteld na herhaalde meldingen van vandalisme op de verlichtingsarmaturen ter plaatse zoals het stuk slaan en zelfs het verdwijnen van de armaturen. Het wegname betrof specifiek de verlichting langs het Mierenbospad van de Raakstraat naar het Beelbroekhof volgens onderstaand plannetje.


Antwoord op vraag 2

Gelet op de terugkerende vandalismeproblematiek is het helaas moeilijk om aan de bekommernis van de bewoners tegemoet te komen. Hiernaast is er een alternatief traject, nauwelijks langer, via de gewone weg (Beelbroekstraat-Raakstraat) dat wel voldoende verlicht is.


Antwoord op vraag 3

Het wegnemen van verlichting gebeurt naar aanleiding van eventuele REG-acties of naar aanleiding van overlastklachten of herhaaldelijke vandalisme.

Al het aanpassen en wegnemen van de openbare verlichting wordt door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voorgelegd ter goedkeuring aan het college.

Momenteel zijn er een 2-tal plaatsen, goedgekeurd door het college, waar de voorzieningen worden getroffen om de verlichting weg te nemen:

  • Snepkaai: de trage doorsteek langs het water in het kader van een goedgekeurde REG-actie. Hier is eveneens een goed verlicht alternatief langs de Snepkaai;
  • Jongenstragel: de trage doorsteek langs het water in het kader van een goedgekeurde REG-actie. Hier is eveneens een goed verlicht alternatief langs de Visserij of Koepoortkaai. De verlichting ter hoogte van de tragel Achtervisserij werd eerder reeds weggenomen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.