Crowdfundingplatform Gent

3 januari 2017

Sinds 2015 beschikt stad Gent over een lokaal georiënteerd crowdfundingplatform: crowdfunding.gent. Gentenaren en ondernemingen die een innovatief, duurzaam project willen starten kunnen via dit platform naar alternatieve financiering zoeken.

Het stadsbestuur stelt ook op jaarbasis 55.000 euro ter beschikking voor geselecteerde projecten die voor 25%, 50% of 75% kunnen ge-cofinancierd worden, tot maximaal 5.000 euro. Er is slechts uitbetaling na het succesvol crowdfunden van het restbedrag. Dit platform is ondertussen ongeveer twee jaar operationeel.

In het kader hiervan heb ik volgende vragen:

  • Voor hoeveel projecten werd sinds de opstart op dit platform naar alternatieve financiering gezocht? Om welke projecten gaat het precies en welk bedrag werd opgehaald? Graag een overzicht.
  • Zijn er initiatieven geweigerd geworden omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden? Zo ja, om hoeveel projecten gaat het en welke? Graag een overzicht.
  • Hoeveel projecten zijn voor cofinanciering in aanmerking gekomen? Hoeveel aan 25%, hoeveel aan 50%, hoeveel aan 75%? Om welke projecten gaat het? Graag een overzicht. Wat is het bedrag dat uiteindelijk (op jaarbasis) is uitgekeerd geworden?
  • Werd dit initiatief ondertussen al aan een globale evaluatie onderworpen? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo neen, wanneer zal dit gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik bezorg u graag mijn antwoord op elk van uw vragen over (de werking van) ons crowdfundingplatform:

Op dit moment (5 januari 2017) telden wij 43 projecten (waaronder 2 projecten die momenteel nog lopen) en die haalden samen in totaal 95.949 euro op.

Een kanttekening daarbij is: het is niet omdat een project niet het volledige doelbedrag ophaalt, dat het daarom in de praktijk niet succesvol kan zijn. Zo hebben, bijvoorbeeld, Gratis in Gent, de Mini-bibliotheekjes en het Spilvarken een heel mooi traject afgelegd met hun opgehaalde middelen (ook al haalden ze hun doelbedrag niet volledig op).

Op www.crowdfunding.gent staan alle projecten in detail opgesomd. In bijlage vindt u een exporttabel van de backoffice. De groen gemarkeerde rijen in de tabel zijn de projecten die ook effectief ‘live zijn gegaan’ met hun campagne.

De exporttabel in bijlage laat zien dat er een pak projecten die werden ingegeven op crowdfunding.gent uiteindelijk niet live zijn gegaan met hun campagne (merk op dat er in de tabel al een aantal testprojecten werden verwijderd – het gaat hier over mensen die gewoon eens willen kijken hoe het invulformulier precies werkt). Dat heeft een aantal redenen:

Elke projectaanvrager krijgt meteen (binnen een aantal dagen) een document toegestuurd. U vindt ook dat document in bijlage. Het bevat uitleg over de website en tips & tricks voor een succesvolle crowfundingcampagne. Een groot aantal aanvragers heeft bij aanvang een fout idee en deinst terug voor het werk dat gepaard gaat met een succesvolle crowdfundingcampagne en haakt af. Het is nu eenmaal zo dat er ook in de wereld van crowdfunding niet zoiets bestaat als ‘easy money’. Belangrijk om in dit verband te beklemtonen, is dat elk project op begeleiding kan rekenen. Of die begeleiding al dan niet intens is, is afhankelijk van project tot project.

Sommige projecten voldoen niet aan bepaalde criteria: dan gaat het voornamelijk over het ‘Gent-gebonden’-criterium. Ook die mensen laten wij niet in de kou staan, maar verwijzen wij door naar andere crowdfundingplatformen in Vlaanderen via de link http://www.vlaio.be/artikel/crowdfunding-initiatieven.

Andere projecten worden niet meteen toegelaten: zij krijgen eerst heel duidelijke feedback, maar slagen er alsnog niet in om hun project helder te omschrijven of om hun doelstelling af te bakenen. Die haken uiteindelijk ook af (of zij vinden ergens anders financiering, bijvoorbeeld het project Soupe Sauvage).

Tot nu toe werden 2 projecten op crowdfunding.gent geco-financierd door de Stad Gent. Het gaat om:

Fietsherstelzuil van vzw Fietskeuken Gent. Dit project kreeg een co-financiering van 50%, of 625 euro.

Naschoolse bewegingslessen van vzw Sportaround. Dit project kreeg een co-financiering van 50%, of 1.250 euro.

Wat uw vraag 4 betreft kan ik u het volgende meedelen:

Artikel 11 van het Subsidiereglement voor het co-financieren van non-profit crowdfundingprojecten “Wijs van Gent” stelt het volgende: “Dit reglement treedt in werking op 1 april 2015. Tweejaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd.”

De evaluatie van het co-financieringsinstrument zal plaatsvinden in het voorjaar van 2017 en voor de zomer van 2017 worden voorgelegd aan de Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking.

Daniël Termont
Burgemeester


Bijlagen:
2017_SV_00001.bijlage 1.pdf
2017_SV_00001.bijlage 2.xlsx

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.