Toegankelijkheid publiek sanitair voor mensen met een beperking

13 december 2016

In de buurt van het Sint-Veerleplein was een nijpend tekort aan publiek sanitair voor de vele toeristen. Om het sanitair in de kelders van het gerenoveerde complex van de Oude Vismijn te ontlasten werd nieuw publiek sanitair voorzien op het Sint-Veerplein zelf.

Dit recente publiek sanitair bevat ook een toilet voor personen met een beperking. Dit toilet is echter moeilijk bereikbaar. Niet alleen omwille van het bouwvallige toegangsgangetje dat tevens als stockageruimte lijkt gebruikt te worden, ook omwille van de draairichting van deur (zie foto). De draairichting van de deur maakt het toilet ontoegankelijk voor rolstolgebruikers.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Bent u op de hoogte van deze situatie? Zo ja, werd deze al bekeken met de bevoegde diensten en wanneer zal deze verholpen worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De plannen en de uitvoering van het publiek sanitair voor personen met een beperking op het Sint-Veerleplein zijn conform de Vlaamse verordenening toegankelijkheid. Het aangepast toilet is perfect rolstoeltoegankelijk. De rolstoelgebruiker moet tot voorbij de deur rijden en dan de deur openen. Er is een draaicirkel mogelijk.

Misschien roept het feit dat de deur niet in de verwachte richting opent vragen op. Omwille van technische richtlijnen betreffende toegankelijkheid, dient de draairichting op deze manier te worden ingericht. (Aan de krukzijde van de deur (langs de binnenzijde) moet 50 cm vrije wand- en vloerruimte zijn en de diepte waarin de deur zit mag niet meer dan 20 cm bedragen)

De gang naar de publieke toiletten aan de Oude Vismijn werd door de Stad Gent al voor de Gentse Feesten afgewerkt. Enkel het uiteinde van de gang werd nog niet afgewerkt (ter hoogte van de vluchtdeur van de feestzaal oude vismijn). Dat komt doordat de erfpachter in gebreke blijft, ondanks herhaaldelijk aandringen vanuit de Stad. Er wordt vanuit de dienst Vastgoedbeheer een overleg ingepland met de erfpachter om opnieuw een aantal afspraken te maken. Wanneer de gang is opgeruimd en afgewerkt, is ook het probleem opgelost.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.