Digitaal 3D-infopunt in station Gent Sint-Pieters

6 december 2016

In het station Gent-Sint-Pieters is een digitaal 3D-infopunt aanwezig voor bezoekers aan onze stad. Deze toepassing werd gerealiseerd in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Gent zette met dit infopunt naar verluidt de primeur van de eerste permanente, op afstand bemande toeristische 3D-toepassing ter wereld op zijn naam.

Er zijn vier verschillende manieren om een antwoord te krijgen op je vragen: 1) aan de balie een gratis toeristisch stadsplan meenemen; 2) op het scherm een FAQ kiezen, die via een filmpje in een taal naar keuze beantwoord wordt; 3) zelf informatie opzoeken via de touch screen (multimedia datatafel); 4) bellen naar het Visit Gent call center (oproep wordt via een 3D-verbinding beantwoord in woord en in beeld).

Graag had ik volgende informatie opgevraagd:

  • Het aantal bezoekers dat per dag een beroep doet op dit digitaal 3D-infopunt (aantallen opgesplitst per manier waarop informatie kan bekomen worden – zie situering).
  • Wat is het profiel van de personen die een beroep doen dit infopunt?
  • Op welke manier wordt het bestaan van dit infopunt bekend gemaakt aan de potentiële gebruikers ervan (reizigers van het Sint-Pietersstation)?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Door de verhuis van de dienst van de Predikherenlei naar de Vismijn was de gegevensverzameling voor het onderdeel “oproep via een 3D – verbinding” een aantal maanden onderbroken. Om een uniform overzicht te krijgen van alle onderdelen samen, is de onderstaande analyse voor alle onderdelen, dus ook voor stadsplannen en FAQ’s, gebaseerd op cijfers maart t.e.m. september 2016.

Omdat de gegevens samen gegenereerd worden, behandelen we het profiel van de bezoekers grotendeels samen met het aantal bezoekers. Het profiel kunnen we uitsplitsen naar taalkeuze, maand en gestelde vraag. Waar mogelijk geven we detail per manier om een antwoord te krijgen op de gestelde vragen.


1. Aantal bezoekers en profiel

1.1. Gratis toeristisch stadsplan

In totaal werden gedurende deze maanden ongeveer 28.000 stadsplannetjes geleverd voor de module in het station. Dit is een gemiddelde vraag van 4000 plannetjes per maand of 133 per dag. Aangezien er slechts één stadsplan is kunnen we de taal van de gebruikers niet achterhalen.


1.2 FAQ's, op het scherm te kiezen en beantwoord via een vooraf opgenomen 3D- filmpje én via tekst op het scherm,  in een taal naar keuze


In totaal waren er tussen begin maart en eind september 33.596 vragen naar toeristische informatie via de FAQ-module. Dat zijn gemiddeld 4.800 views per maand en 157 per dag.

De drukste maanden om de FAQ’s  te gebruiken zijn juli, augustus en september. Nederlands is de meest gebruikte taal om informatie op te vragen, op de voet gevolgd door  Engels en Spaans. De meest gestelde vraag is hoe je naar het centrum kan gaan, al vragen ook veel mensen naar wat er op die dag te doen is in Gent en welke topattracties er zijn in het historisch centrum.

a) Aantal views per maand


b) Verdeling per taal


c) Indeling per Onderwerp


1.3 zelf informatie opzoeken via de touch screen (multimedia datatafel);

Naast de module bevindt zich een touch-screen voor het opzoeken van toeristische informatie. Deze toepassing is dezelfde als de toepassing op de datatafel in ons infokantoor,  waar  7 dezelfde schermen op de tafel worden geprojecteerd. Gezien dit om dezelfde toepassing gaat, die gestuurd wordt vanuit dezelfde webserver, is het niet mogelijk om vanuit het systeem informatie over het gebruik te krijgen op deze specifieke locatie. We hebben gedetailleerde cijfers over het algemeen gebruik van deze toepassing, inclusief infokantoor, maar het is niet mogelijk om dit tot op het niveau van de PC in het Sint-Pietersstation te specifiëren.

1.4Live 3-D communicatie met het Visit Gent call center

In totaal werden in de beoogde periode 1614 oproepen gedaan, wat neerkomt op een gemiddelde van 230 oproepen per maand of meer dan 20 oproepen per dag. De gemiddelde duur van de oproepen bedroeg 50 seconden.

Algemeen zijn ook hier juli, augustus en september de drukste maanden. Nederlands is de meest gebruikte taal. Hierbij noteert men aan de hand van de tongval of een Nederlandstalige uit Nederland of België komt. De meeste vragen komen van Vlamingen. Bij de niet – Nederlandstaligen zijn het Engels en Spaans het meest gebruikt. Er zit 23% “ruis” op de oproepen, afkomstig van niet relevante vraagstellers (kinderen, scholieren, nieuwsgierigen allerhande,…).  Via dit kanaal vraagt men voornamelijk  toeristische informatie en informatie over het gebruik van het openbaar vervoer.

We voegen hieraan toe dat deze toepassing in april en mei kampte met enkele technische problemen, die ondertussen zijn verholpen, zodat het aantal live – 3D – gesprekken in die maanden verhoudingsgewijs wat lager uitvalt dan opgetekend bij de FAQ’s. Uit de kinderziektes leren we bij en zo kunnen we de problemen stilaan structureel oplossen.

a) Aantal contacten per maand


b) Verdeling per taal

c) Indeling per onderwerp    


2.  Algemeen bezoekersprofiel

Het algemeen profiel van de vragenstellers is dat van mensen die in Gent arriveren en die eerstelijnsvragen hebben over praktische zaken zoals de weg naar het centrum etc. Vragen in de diepte over toeristisch Gent zijn daar duidelijk minder aan de orde, die worden bewaard voor het infokantoor in het centrum of ze worden beantwoord via website (CVisitgent o.a.), apps, reisgidsen…


3.    Promotie van het infopunt

Het infopunt wordt bekend gemaakt via de bewegwijzering in het station. Wie uit de perrongang komt ziet de bekende toeristische groene ‘i’ die wijst naar de module, en ook op de module zelf is lateraal een grote ‘i’ aangebracht. 

Daarnaast is dit infopunt eveneens opgenomen op onze website https://visit.gent.be/.

Het heeft weinig zin promotie te maken via andere kanalen, omdat een bezoeker maar effectief op zoek gaat naar een infopunt eens hij/zij op de plaats aankomt. Heel voorzienige bezoekers gaan zoeken op de website voor ze vertrekken.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.