Aantal ontleningen in Bibliotheek Gent

6 december 2016

In Gent kunt u met een lenerskaart gratis boeken ontlenen in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt. Er kan in verschillende bibliotheken tegelijk ontleend worden.

Graag ontving ik de volgende cijfers – voor zover beschikbaar:

Het aantal (%) Gentenaars dat een bezoek bracht aan de Hoofdbibliotheek, aan de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en aan het Mobiel Bibliotheekpunt in de jaren 2015, 2014 en 2013. Graag, indien voorhanden, cijfer opgesplitst in verschillende leeftijdscategorieën.

Het aantal bibliotheekbezoeken in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt voor de jaren 2015, 2014 en 2013.

Het aantal ontleende items in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt voor de jaren 2015, 2014 en 2013.

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Bijgevoegd het gevraagde overzicht met de cijfers van leners en leencijfers in de jaren 2013, 2014 en 2015, opgesplitst per filiaal, per leeftijdscategorie en per woonplaats.

Om te kunnen opsplitsen in leeftijdscategorieën en volgens woonplaats, hebben wij hier abstractie gemaakt van speciale kaarten die niet individueel zijn, voornamelijk de klaskaarten. Sinds enkele jaren zijn wij in samenspraak met de scholen overgestapt van individuele kaarten voor kinderen bij klasontleningen naar klaskaarten. Wettelijk was er immers een probleem omdat scholen kinderen inschreven zonder formele toestemming van de ouders. Dat vormde een discussiepunt in functie van het retributiereglement met invordering van telaatgelden. Dat betekent wel dat de evoluties van uitleningen door kinderen hierdoor enigszins vertekend worden. Vroeger hadden we hier meer individuele ontleningen, nu zijn het klasontleningen die in deze cijfers niet meegeteld worden.

Voor de interpretatie is het ook belangrijk dat de uitleenparameters gewijzigd zijn in 2014, waardoor leners meer items per lenerskaart mochten ontlenen. Dat heeft geleid tot meer uitleningen, maar ook tot minder leners omdat veel gezinnen vroeger meer dan één kaart gebruikten en nu aan één kaart voldoende hebben.

Het aantal bezoeken wordt alleen in de hoofdbibliotheek geteld, niet in de filialen omdat daar geen bezoekerstellers aangebracht zijn. Het aantal bezoeken in de hoofdbibliotheek voor de gevraagde jaren bedraagt:

2013: 584.633

2014: 581.292

2015: 590.346

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.