Belastingen alleenstaanden

19 december 2016

Gent telt zo’n 50.000 singles maar ondanks diverse hervormingen is ons belastingsysteem nog steeds op het klassieke gezin gericht en dat maakt de uitdagingen voor singles bijzonder groot. Een aantal vaste kosten wegen immers vaak door in het budget van singles, bijvoorbeeld belastingen die forfaitair geheven worden, onafhankelijk van de gezinssamenstelling.

Vorig week raakte bekend dat Mechelen, als eerste stand in Vlaanderen, specifieke maatregelen neemt naar singles toe. De singles in Mechelen ontvangen volgend jaar een geschenkbon van 25 euro als compensatie voor de forfaitaire afvaltaks die ze betalen. Het lijkt een symbolische daad, maar het is een krachtig signaal en een eerste zet om ervoor te zorgen dat de situatie van veel singles leefbaarder wordt.

Vandaar volgende vragen:

Zijn er in Gent forfaitaire belastingen die, onafhankelijk van de gezinssamenstelling, geheven worden? Zo ja, welke en bent u desgevallend bereid te onderzoeken of maatregelen naar alleenstaanden toe kunnen genomen worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Te beluisteren op: http://gent.raadsinformatie.be

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.