Sluitingsdag recyclageparken

15 november 2016

Een zestal maanden geleden stelde ik een vraag over de sluitingsdag van de recyclageparken van IVAGO. Die zijn immers open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag.

Voor hen is er dan ook geen mogelijkheid om naar het recyclagepark te gaan. Er zou dan ook met IVAGO bekeken worden of in plaats van maandag als sluitingsdag, een andere sluitingsdag, op bijvoorbeeld één park, een optie kan zijn.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Werd dit inmiddels met IVAGO bekeken? Zo ja, wat was hiervan het resultaat?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In 2014 heeft IVAGO in het kader van de opgedragen besparingsdoelstellingen de openingsuren van de recyclageparken gereorganiseerd. Eén recyclagepark, dat van Wondelgem, werd gesloten en een uniforme uurregeling voor alle parken doorgevoerd. Hierbij kwam een einde aan de opening van het recyclagepark aan de Proeftuinstraat op zondagvoormiddag en maandag.

Uniforme openingsuren voor de zes parken bieden grote voordelen op het vlak van communicatie naar de burger. Ook voor de interne en logistieke organisatie is dit een eenvoudiger. IVAGO is dus geen vragende partij om dit aan te passen.

Het recent goedgekeurde Vlaamse ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ bepaalt dat recyclageparken minstens één avond per week open moeten zijn. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de precieze interpretatie hiervan. Dit maakt voorwerp uit van overleg tussen Interafval – de koepel van afvalintercommunales – en de OVAM.

Vanaf dat deze duidelijkheid er is, zal IVAGO natuurlijk kijken om de openingsuren van de recyclageparken aan te passen.

IVAGO deed trouwens ook een benchmark met verschillende centrumsteden, waaruit blijkt dat ons dienstverleningsniveau van de recyclageparken gelijk zit. In vier van de zes onderzochte steden (Brugge, Leuven, Hasselt en Gent) zijn de recyclageparken ook op maandag gesloten.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.