Capaciteitsprobleem (jeugd)voetbalclubs

7 november 2016

Deze zomer verschenen in de pers een aantal artikels over wachtlijsten bij diverse jeugdsportclubs. Het succes van het nationale hockeyteam tijdens de olympische spelen zou her en der zorgen voor wachtlijsten bij hockeyclubs, maar vooral het jeugdvoetbal blijkt te blijven kampen met een structureel probleem van te weinig plaatsen, trainers en scheidsrechters voor de jeugdspelertjes.

Nog lang voor de start van het voetbalseizoen bleek onder andere vierdeprovinciale SKV Oostakker al met een wachtlijst van meer dan 100 jeugdspelertjes geconfronteerd.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Hebt u een zicht op de (jeugd)voetbalclubs in Gent die met capaciteitsproblemen kampen? Zo ja, waar doen er zich voornamelijk problemen voor? Bent u hiervoor in dialoog met die clubs en wat is hiervan desgevallend het resultaat?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

VZW Voetbal in de stad coördineert in opdracht van KAA Gent en de Stad Gent het jeugdvoetbalproject 'Elk Talent Telt'.

13 Gentse voetbalclubs met jeugdvoetbal zijn lid van de 'Elk Talent Telt' clubsamenwerking: KVV Sint-Denijssport, Hou ende Trou Zwijnaarde, KVE Drongen, VSV Gent, FC Rooigem, Jago Sint-Amandsberg, KRC Gent, SKV Oostakker, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KSCE Mariakerke, Standaard Muide en Samen Vooruit Wondelgem. FC Sint-Kruis-Winkel en VC Zwijnaarde behoren niet tot het ETT-partnerschap.


Overzichtstabel ETT Clubsamenwerking

Voetbalclub

Aantal jeugdspelers

2016-17 (*)

Wachtlijst (aantal)

Aantal terreinen (**)

Max capaciteit bereikt?

KSCE Mariakerke

251 (=)

Ja (93)

1K + 1TR (N)

Ja

HT Zwijnaarde

230 (+49)

Neen

1K + Story (K)

Ja

KVV Sint-Denijssport

343 (+75)

Neen

3N + Borluut (N)

Ja

Standaard Muide

120 (+35)

Ja (20)

1K

Neen

VSV Gent

125 (+29)

Ja (50)

1N + 1TR (N)

Ja

JAGO Sint-Amandsberg

225 (+45)

Ja (116)

2N

Ja

SKV Oostakker

303 (+33)

Ja (108)

1N + 2TR (N)

Ja

SV Wondelgem

124 (+43)

Ja (114)

1K + 1N

Neen

KVE Drongen

333 (=)

Ja (50)

3N + 1TR (K)

Ja

FC Rooigem

89

Ja (53)

1N + 1TR (N)

Neen

KAA Gent Ladies

105 (+38)

Ja (15)

2K

Ja

KRC Gent

270 (=)

NVT

2K + 3N + 3TR (K)

Neen

KAA Gent

235 (=)

NVT

1K + 2N + 1TR (N)

Ja

TOTAAL

2753 (+347)

619

10K + 16N

+ 10TR (6N + 4K)

 


(*) verschil met aantal jeugdspelers 2015-16, start ETT Clubsamenwerking

(**) K = kunstgrasveld, N = natuurgrasveld, TR = trapveld/trainingsveld

 

Bij de dertien Elk Talent Telt partnerclubs voetballen 2753 kinderen en jongeren tussen 5 en 17 jaar. Dat zijn er 347 of 12,5% meer dan in het eerste jaar van de clubsamenwerking. Van de dertien partnerclubs zijn er 4 zonder wachtlijst, 9 met wachtlijst. Gemiddeld staan er 68 kinderen op de wachtlijst van een Gentse voetbalclub. JAGO Sint-Amandsberg (116) en SV Wondelgem (114) hebben de grootste wachtlijst.

KRC Gent en KAA Gent hebben geen wachtlijst. Van de 11 clubs aan de basis zijn er drie die qua ruimtegebruik de maximumcapaciteit nog niet hebben bereikt. Het zijn clubs die momenteel een doorstart maken: SV Wondelgem, FC Rooigem en Standaard Muide. Er mag verwacht worden dat ook deze clubs de komende jaren hun maximum capaciteit zullen bereiken.

Bij negen van deze 11 clubs aan de basis is er een wachtlijst. De kans is groot dat er een zekere overlap bestaat: kinderen kunnen in meerdere clubs op de wachtlijst staan. Daartegenover staat dat heel wat Gentse kinderen niet op een wachtlijst staan omdat ze noodgedwongen buiten Gent voetballen (Merelbeke, Melle, Destelbergen, Evergem, Vinderhoute, De Pinte,…), of – en dat geldt voor de meest kwetsbare kinderen – omdat ze de weg naar de voetbalclub niet vinden.

Met Elk Talent Telt begeleidt Voetbal in de stad de partnerclubs binnen hun beschikbare accommodatie en mogelijkheden. De klemtoon ligt daarbij op het verbreden van de clubwerking door in te zetten op de vrijwilligerswerking, opleiding van trainers en begeleiders, ouderparticipatie en transparant bestuur. Ook het laagdrempeliger maken van de clubs is één van de doelstellingen van Elk Talent Telt. Willen we daarbij ook G-voetbal, meisjesvoetbal of wandelvoetbal meer kansen geven – en dat willen we – dan staan we de komende jaren voor een belangrijke uitdaging.

Het capaciteitsprobleem beperkt zich bovendien ook niet enkel tot de beschikbare voetbalterreinen: aantal kleedkamers, capaciteit kantine, vergaderruimte, materiaalruimte… het is allemaal van belang.


Hoe pakken we dit capaciteitsprobleem aan?

1. Verder investeren in kunstgras

  • Gerealiseerd in 2015 & 2016: kunstgrasveld Neptunus-site; 3 duiveltjesvelden & natuurgrasveld t.b.v. jeugdwerking KRC Gent.
  • De komende jaren zal onverminderd werk moeten gemaakt worden van de aanleg van bijkomende kunstgrasterreinen (te bespelen in bijna alle omstandigheden), willen we tegemoet komen aan de grote infrastructuurnoden. Als uitgangspunt voor een dergelijk meerjarig investeringsprogramma bekijken we best de speelbelasting bij de Gentse voetbalclubs. Daarbij moet rekening gehouden worden met het vernieuwen van bestaande kunstgrasvelden (levensduur is 10 à 12 jaar, oudste velden – Mariakerke, Muide en Hou ende Trou Zwijnaarde – dateren van 2008.


2. Concrete investeringen huidige legislatuur (gerealiseerd/gepland):

  • nieuwe voetbalaccommodatie FC Sint-Kruis-Winkel
  • nieuwe tribune & ballenvangers KRC Gent
  • terreinverlichting Henry Story (inmiddels gerealiseerd)
  • gebruiksrecht op terrein Hogeschool Gent (2017 – wordt trainingsveld Hou ende Trou Zwijnaarde);
  • extra voetbalveld voor trainingen en jeugdcompetitie U-13 voor SKV Oostakker (sinds september 2015);
  • volwaardig nieuw veld SKV Oostakker (zie antwoord op vragen raadsleden Van Renterghem en Van Pee)
  • nieuw kleedblok VSV Gent (gerealiseerd)
  • trainingsveld in sportcluster Gentbrugge voor VSV Gent.


Hiermee zijn lang niet alle noden ingewilligd. Ook de komende jaren zullen belangrijke budgeten moeten uitgetrokken worden om tegemoet te komen aan de groeiende nood aan voetbalinfrastructuur.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.