Verzorgingsruimte voor baby's onder de stadshal

17 oktober 2016

De openbare toiletten onder de stadshal beschikten aanvankelijk over een ruimte voor het verversen van baby’s (baby-kussen ed.). Na een brand in een elektriciteitkast onder de stadshal raakte deze ruimte beschadigd. Deze verzorgruimte werd echter niet vernieuwd, waardoor ze op vandaag niet meer open is voor het publiek.

Is het de bedoeling deze ruimte opnieuw open te stellen?
Zo ja, wanneer zal dit gebeuren?
Zo neen, waarom niet? Wordt er in dat laatste geval in een alternatief voorzien?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Verzorgingskussens in publiek sanitair worden vaak misbruikt voor andere doeleinden, waardoor ze in de praktijk vaak niet geschikt zijn voor hun eigenlijke taak, het verzorgen van jonge kinderen, of in uitzonderlijke gevallen een bijkomend risico kunnen vormen (bv. onhygiënisch). Daarom zijn deze kussens in publieke locaties zonder voldoende sociale controle minder aangewezen. In de meest recente realisaties van publiek sanitair (bv. Ottogracht, Veerleplein) zijn ze niet meer voorzien.

Specifiek voor het publiek sanitair onder de Stadshal was dit verzorgingskussen in het aangepast toilet geplaatst. Deze ruimte is inmiddels wel opnieuw beschikbaar.

Het publiek sanitair onder de Stadshal is er één met de meeste sociale controle. Het nieuwe kussen is ondertussen geleverd en zal eerstdaags worden geplaatst (en aansluitend worden geëvalueerd).

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.