Stand van zaken Skatepark Blaarmeersen

10 oktober 2016

Naar aanleiding van mijn vraag met betrekking tot het verdwijnen van het skatepark op de site Tondelier stelde u dat er een nieuw skatepark aan de Blaarmeersen zal worden ingeplant tussen de Topsporthal en het Huis van de Sport op de Zuiderlaan. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur het skatepark te realiseren.

Wat is de stand van zaken in dit dossier? Hoe ziet het ontwerp eruit?
Wanneer zal het skatepark gerealiseerd kunnen worden?
Hoe worden de Gentse skaters betrokken bij de voorbereidingen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De voorbereidingen voor het skatepark aan de Zuiderlaan zijn in volle ontwikkeling. Er is ondertussen een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de verschillende betrokken diensten en Farys die de werken zal coördineren.

Gezien een deel van de grond op dit moment nog in erfpacht aan de provincie toebehoort en de Blaarmeersen vanaf 1 januari 2017 wordt ingebracht bij Farys, zullen de werken starten op het moment dat deze inbreng afgerond is. Deze staat gepland voor de gemeenteraad december 2016.

De skaters zijn al door de Sportdienst en jeugddienst bevraagd om het ontwerp mee vorm te geven. Het voorstel van ontwerp wordt binnenkort ook nog eens aan hen voorgelegd.

In het basisprogramma wordt het volgende voorzien:

  • skateplaza in street style
  • pool
  • 1 centraal toestel
  • lage toestellen, medium toestellen en hoge toestellen: ideaal voor beginnende skaters tot en met gevorderde skaters
  • bruikbare ruimte voor rollerskate, inline, BMX
  • gladde gepolierde beton / max. 1% hellingsgraad
  • aanleg Wadi (water afvoer door infiltratie)
  • aanleg parking + wegenis
  • groenaanleg

De opening van het skatepark wordt voorzien in het voorjaar 2018.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.