VZW Lyrica

27 september 2016

Sinds 2014 ontvangt de vzw Lyrica geen nominatieve subsidie meer van de stad Gent. Nochtans was deze subsidie de jaren ervoor nog verhoogd naar 5000 euro. Dit omwille van het waardevolle karakter van hun werking. Vzw Lyrica heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat het structureel terugdringen van deze subsidie voor de vzw niet houdbaar is.

Waarom werd de nominatieve subsidie aan vzw Lyrica destijds geschrapt? Ontvangt de vzw Lyrica op heden nog via andere kanalen ondersteuning van Stad Gent? Zo ja, welke? Ziet u een structurele oplossing voor deze vzw?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Over de subsidiëring van Lyrica werd door raadslid Deene dezelfde vragen gesteld in het vragenuur van de gemeenteraad van februari 2014. Ik herhaal daarom het antwoord dat destijds gegeven werd:

“Het schrappen van de subsidies van vzw Lyrica is een spijtige zaak, er waren echter verschillende redenen om dit te doen.

Lyrica bouwde in zijn bestaan een schuld op van ruim 10.000 euro. Sinds 2001 was bijna elk jaar deficitair. In 2011 was er een licht overschot van 850,27 euro en in 2012 van 3.922 euro dankzij een privégift. Mijn diensten hebben ook een paar klachten ontvangen van de opera en van muzikanten wegens het niet betalen van facturen. 

Om de eigen inkomsten te vergroten heeft Lyrica de ticketprijzen opgetrokken tot 56 euro voor een concert. Dit volstond echter niet om de deficitaire situatie om te buigen.

Ik heb een persoonlijk gesprek gehad met Lyrica omdat ik met hen wou bespreken dat het naar mijn mening tijd wordt voor het herdenken van de werking. Met een vernieuwende promotionele aanpak voor hetzelfde aanbod zouden ze terug een breder publiek kunnen aanspreken, eventueel door de focus te leggen op 1 of meerdere projecten per jaar en daar dan het maximale uit te halen. Maar een gesprek over noodzakelijke aanpassingen bleek onmogelijk.

In tijden van beperkte budgetten moeten soms scherpe keuzes gemaakt worden. Het schrappen van de structurele subsidie van Lyrica was daar 1 van. Niets sluit echter uit dat deze organisatie voor een concreet degelijk uitgewerkt en gebudgetteerd project  in aanmerking kan komen voor projectsubsidie.“

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.