Niet-opruimen van overvolle afvalkorven

19 september 2016

Helaas worden we in de binnenstad nog al te vaak geconfronteerd met overvolle afvalkorven. Verbazend is echter dat de overvolle afvalkorven wel worden geledigd, maar het rondslingerende afval er naast gewoon blijft liggen. Dit zou naar verluidt immers de taak van de veegploeg zijn.

Dit resulteert dan ook in lege afvalkorven met afval errond, zie foto.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Kunt u deze manier van werken bevestigen? Zo ja, wat is hiervoor de reden?
  • Zo nee, wat is de reden dat afval naast geledigde afvalkorven blijft liggen en welke maatregelen zullen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De ploegen die de afvalkorven leegmaken dienen ook het zwerfvuil dat zich in de onmiddellijke omgeving ervan bevindt op te ruimen. De situatie op de bijgevoegde foto toont dat IVAGO hier het werk niet goed heeft gedaan.

IVAGO zal naar aanleiding van uw vraag nogmaals intern aan hun ploegen doorgeven dat ook de onmiddellijke omgeving proper moet gemaakt worden bij het ledigen van de korven. De recent aangeworven netheidscoaches bij IVAGO zullen hier in de toekomst op toezien en de medewerkers attent maken op het correct uitvoeren van de taken.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.