Verzorgingstafels voor grote kinderen en volwassenen met een beperking

20 september 2016

“Mama's met een missie” ijvert ervoor om in elke stad in ons land een ruimte te voorzien met een publieke, permanente verzorgingstafel voor grote kinderen en volwassenen met een beperking. Op dit moment is dit alleen in Leuven het geval.

Deze relatief eenvoudig te realiseren voorziening betekent nochtans een wereld van verschil voor mensen met een beperking en hun families. Verzorging tijdens een bezoek aan de stad is anders niet mogelijk. Wegens gebrek aan dergelijke voorziening durven nu vele gezinnen immers hun huis niet uit om voor langere tijd de stad te gaan ontdekken.

Zijn er concrete plannen om ook in Gent één of meerdere publieke ruimtes uit te rusten met een grote, permanente verzorgingstafel om aan deze nood tegemoet te komen? Zo ja, wanneer zullen deze gerealiseerd worden en aan welke locaties wordt gedacht? Zo neen, wanneer zal hier werk van gemaakt worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Vanuit Huis van het Kind Gent hebben we een reglement opgesteld over het inrichten van voed- en verzorgplekjes. In de loop van het najaar zullen we dit reglement promoten en verspreiden. Hierbij zullen we organisaties (geen stads of ocmw-diensten) in Gent oproepen om in hun zaak een ruimte in te richten waar ouders hun baby kunnen verluieren, borstvoeding geven, afkolven, flesje/potje opwarmen. Zij kunnen hiervoor dan een premie van 350 euro krijgen. Er wordt hiervoor max. 3500 euro ter beschikking gesteld.

Daarnaast onderzoeken we samen met de Jeugddienst hoe we zulke voorzieningen ook binnen stadsgebouwen kunnen aanbieden. De Jeugddienst heeft hiervoor middelen aangevraagd via een projectoproep van de Bernard Van Leer Foundation. Vanuit Huis van het Kind werd aan de projectaanvraag ook het idee toegevoegd om een caravan als mobiel voed- en verzorgplekje in te richten. Deze zou dan kunnen ingezet worden op evenementen.

In bovenvermelde gevallen gaat het echter steevast over de doelgroep ouders met (heel) jonge kinderen.

Uw suggestie tot het inrichten van verzorgingstafels voor grote kinderen en volwassenen met een beperking ben ik ook zeer genegen: ik heb de werkgroep publiek sanitair gevraagd om te onderzoeken waar er zich een mogelijkheid stelt om de verzorgingstafels te integreren en ik engageer me – waar mogelijk – om deze ook te realiseren.

Ik hoop u hiermee voldoende te kunnen informeren.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.