Openluchtzwembad Neptunus

6 september 2016

De zomervakantie zit erop en dat betekent dat het openluchtzwembad Neptunus terug de deuren sloot. Het bezoekersaantal van het zwembad is nogal veranderlijk en sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Concreet heb ik volgende vragen:

Wat was het bezoekersaantal van zwembad Neptunus in de maanden juli en augustus 2016, per prijscategorie, en hoe verhoudt dit aantal zich de bezoekersaantallen de voorgaande jaren?

Vaak kennen we voorafgaand aan de zomervakantie en in september nog mooi weer. Valt te overwegen het zwembad in dat geval, bvb. in het weekend of woensdagnamiddag, te openen voor het publiek zoals vroeger het geval was?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In de maande juli en augustus mocht het zwembad Neptunus respectievelijk 3860 en 5521 bezoekers. Een totaal voor deze zomer van 9381, de uitgesplitste cijfers kan u terugvinden in de bijlage. Het aantal bezoekers is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.  Het aantal bezoekers van de voorbije jaren: 2012 – 903 bezoekers; 2013 – 11852 bezoekers; 2014 – 6548 bezoekers; 2015 – 9692 bezoekers.

Er is een fundamentele kost verbonden aan het openhouden van een buitenbad gedurende een periode van het jaar. Door duidelijk af te bakenen wanneer het zwembad open en sluit, kan deze kost enigszins beheerst worden. Het bad is technisch niet uitgerust om ook in de koudere maanden operationeel te kunnen zijn.

We willen wel onderzoeken of het mogelijk is en opportuun om de periode waarin het zwembad geopend is, met een korte periode te verlengen, aansluitend op de periode juli – augustus.

Extra niet aaneensluitende periodes openstellen bvb. weekends juni, september… worden niet in overweging genomen gezien iedere nieuwe opstart (en stopzetting) een verhoogde onderhoudskost teweeg brengt, alsook bijkomend personeelsinzet vereist. Eventuele vragen rond het occasioneel gebruik van de ligweide in kader van een evenement wordt wel in aanmerking genomen.

Bijlagen:
2016 SV 00387 bijlage 1.pdf
2016 SV 00387 bijlage 2.pdf

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.