Implementatie UiTPAS-systeem KAA Gent

1 juli 2016

Tijdens de gemeenteraad van mei antwoordde u op een mondelinge vraag dat u het nieuwe Pro League-ticketingsysteem werd aangepast waardoor het UiTPAS-systeem vanaf komend voetbalseizoen ook kan gebruikt worden voor wedstrijden van KAA Gent.

Er restte u toen enkel nog onderhandelingen te voeren met de club over het aantal thuiswedstrijden en het aantal beschikbare plaatsen per wedstrijd. Deze onderhandelingen zou u op korte termijn laten plaatsvinden.

KAA Gent speelt zijn eerste competitiewedstrijd (thuis) op zondag 7 augustus.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hebben de onderhandelingen met de club over de praktische modaliteiten bij de invoering van het UiTPAS-systeem inmiddels plaatsgevonden?
  • Zo ja, wat was het resultaat hiervan?
  • Zo nee, wanneer zal dit alsnog gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De technische problemen met het Pro League-ticketsysteem zijn inderdaad opgelost. De afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met KAA Gent om de modaliteiten van de invoering van het systeem vast te leggen. Die gesprekken zijn onlangs met succes afgerond.


KAA Gent zal in de loop van dit voetbalseizoen (2016-2017) het Uitpas-systeem invoeren. De voorwaarden voor de invoering zullen worden opgenomen in een overeenkomst tussen de Stad en KAA Gent die aan de gemeenteraad van september zal worden voorgelegd. Daarin zullen in elk geval volgende basisprincipes worden vastgelegd:

De Uitpas kan enkel gebruikt worden voor de aankoop van tickets, niet voor abonnementen.

Per voorgelegde Uitpas kan per wedstrijd één ticket worden gekocht. De identiteit van de koper wordt door de verkoper gecontroleerd op basis van ID om misbruik uit te sluiten.

De Uitpas kan enkel gebruikt worden voor de wedstrijden van de Jupiler Pro League (20 thuiswedstrijden) en voor vriendschappelijke wedstrijden. De Uitpas kan niet gebruikt worden voor wedstrijden in het kader van de Beker van België of in het kader van de Europese bekercompetities.

De Uitpas kan enkel gebruikt worden bij de aankoop van tickets aan de ticketing in de Ghelamco Arena. Uitpas kan enkel gebruikt worden voor de aankoop van tickets tijdens de voorverkoop, niet op wedstrijddagen zelf.

KAA Gent stelt elke wedstrijd een zelfde maximaal contingent tickets aan kansentarief ter beschikking. Er worden geen plaatsen gereserveerd. Voor iedereen geldt: eerst komt, eerst maalt.

Na afloop van het seizoen zal deze overeenkomst grondig geëvalueerd worden.

Door de invoering van het Uitpas-systeem neemt KAA Gent het engagement op dat werd geformuleerd in de afsprakennota die deel uitmaakte van het dossier voor de ondersteuning van de bouw van een voetbalstadion met social return.

Ik wees er al eerder op dat de Uitpas slechts één van de tools is waarmee KAA Gent, in het kader van de overeenkomst tussen de Stad, KAA Gent en vzw Voetbal in de stad, sinds 2014 de drempel voor kansengroepen om een wedstrijd bij te wonen, verlaagt.

Groepen verbonden aan sociaal-culturele verenigingen, jeugdwerkorganisaties en sportclubs kunnen aan verlaagd tarief een wedstrijd bijwonen.

Er zijn een aantal gratis tickets voor personen die deelnemen aan de maatschappelijke projecten van vzw Voetbal in de stad en voor Gentse jongeren verbonden aan het Gentse jeugdwelzijnswerk.

In het kader van het samenwerkingsverband Elk Talent Talent biedt KAA Gent een aantal Gentse jeugdvoetballers de kans om gratis een wedstrijd in de Ghelamco Arena bij te wonen. Ook heel wat van deze jongeren maken deel uit van de kansengroepen.

Samenvattend durf ik te stellen dat de Stad Gent en KAA Gent met deze intermediaire kanalen en de Uitpas over krachtige instrumenten beschikken om gericht kansengroepen te bereiken.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.