Geurhinder vijver Muinkpark

22 juni 2016

De netheid van de vijver in het Muinkpark langs de kant van de Hofstraat laat te wensen over. Het water is helemaal zwartgekleurd en dit gaat gepaard met de nodige geurhinder. Buurtbewoners vrezen dat de situatie gezien de komende zomermaanden er niet op zal verbeteren.

Kan er bij het onderhoud van het park extra aandacht besteed worden aan de reiniging van dit stukje poel? Wanneer zal dit kunnen gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De vijver in het Muinkpark is de eerstvolgende in Gent die volledig gesaneerd zal worden. Hiervoor zijn de nodige kredieten voorzien. Op dit moment wordt een bestek opgemaakt om het slib te verwijderen.

De werken hiervoor zijn gepland in het voorjaar van 2017.

Intussen zal de Groendienst wel steeds het  zwerfvuil dat aanwezig is in de vijver, verwijderen.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.