Onaangepast rijgedrag fietsers

17 november 2014

De fiets is het speerpunt van het mobiliteitsbeleid in Gent. Helaas stel ik vast dat steeds meer Gentenaars zich, veelal terecht, ergeren aan het gedrag van sommige fietsers in onze stad. Sommige fietsers wanen zich onschendbaar en lijken wel van mening dat alles moet kunnen en iedereen voor hen moet wijken.

Ook andere zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers vooral. Ze scheuren rakelings langs voetgangers, soms aan hoge snelheid, of snijden wandelaars en auto’s zonder pardon de pas af. Wanneer een mondige burger hen wijst op hun onaanvaardbaar gedrag gaat het zelfs soms zo ver dat ze een scheldpartij beginnen.

Tijdens de themacommissie mobiliteit stelde schepen Watteeuw dat er ondanks de herhaalde sensibiliseringscampagnes nog steeds hardleerse overtreders zijn tegen wie, net als tegen andere weggebruikers, repressief moet kunnen opgetreden worden.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Zal de politie, naast de sensibiliseringscampagnes en aangekondigde fietscontroles, ook in hun dagdagelijks werking extra aandacht besteden en repressief optreden tegen onaanvaardbaar rijgedrag?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Dit probleem is goed gekend binnen onze Politiezone en er wordt dagdagelijks aandacht aan besteed.

Het optreden van de Politie naar fietsers toe omvat zowel het sensibiliseren als het verbaliseren en gebeurt bij verschillende vormen van onaanvaardbaar en onveilig rijgedrag: rijden door verboden richting, afwezigheid van fietsverlichting, telefoneren tijdens het rijden, in gevaar brengen van voetgangers,… .

Het controleren op onaanvaardbaar rijgedrag door fietsers vindt enerzijds plaats tijdens gerichte verkeersacties (cfr. fietsverlichtingsactie Woodrow Wilsonplein dd. 6/11/2014) en anderzijds bij de dagelijkse voet- en fietspatrouilles in en nabij het voetgangersgebied.

Het toezien op ‘het verkeer in het voetgangersgebied’ is een permanent aandachtspunt voor alle personeelsleden in het Commissariaat Gent-Centrum en een vast actiepunt voor alle leden van het Drakenteam.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.