Straatbomen Cristiaan Brosteauxstraat (Oostakker)

3 november 2014

Bewoners van de Cristiaan Brosteauxstraat (Oostakker) stellen zich vragen bij de straatbomen die in hun straat werden gepland. Inmiddels hebben die een zeer grote kruin, zijn ze boven de huizen uitgegroeid en worden de wortels naar boven geduwd.

Niet alleen zorgen de wortels van de bomen voor schade aan opritten, de kruin ontneemt ook licht aan de huizen en bewoners maken zich ook zorgen dat bij stormweer mogelijks gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. Daarenboven zorgen de bomen gedurende een lange periode voor grote hoeveelheden bladafval.

  • Bent u op de hoogte van de bekommernissen van de bewoners en hoe beoordeelt u deze?
  • Zullen maatregelen genomen worden om aan de bekommernissen tegemoet te komen? Zo ja, welke en wat is hiervoor de timing?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De straatboombeplanting in de Christiaan Brosteauxstraat bestaat uit elzen. Ze groeien goed, verkeren in een goede gezondheid en hebben een behoorlijke omvang.

Door de bomen te vervangen of de bomen te snoeien kunnen we hinderen van bladval niet vermijden. Het eerstvolgende groeiseizoen maken de bomen opnieuw grote scheuten en veel bladeren aan.

Kleinere bomen aanplanten is geen optie omdat bomen langs de rijbaan moeten opgesnoeid worden tot zeker 4,5 meter boven de rijbaan om vrachtverkeer, hulpdiensten en wagens van IVAGO niet te hinderen. De minimale hoogte van een boom met een aanvaardbare verhouding tussen een kroon bereikt dan al vlug 9 à 10 meter.

De bomen werden een tiental jaar geleden gedund, daarbij werd het aantal bomen gehalveerd, onder andere op vraag van de bewoners.

Als de wortels aanleiding geven tot ernstige hinder in de trottoirzone of de verharding op privaat domein dan kan dit best op individuele basis met de Groendienst bekeken worden. Er zijn geen maatregelen voorzien voor de straat in zijn geheel.

Ik neem aan dat u net als ik overtuigd bent van de noodzaak en de waarde van bomen in de stad waarbij de hinder die ze veroorzaken niet opweegt tegen de talrijke voordelen van bomen in de stad. Het vervangen van goed groeiende bomen zonder ernstige reden is dan ook niet direct een optie.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.