Afwerking stationsomgeving Drongen

20 oktober 2014

Buurtbewoners van de stationsomgeving in Drongen signaleren dat her en der nog putten liggen, de reling aan de trap naar de sporen nog ontbreekt, de fietsenstalling is nog niet overdekt en de oude fietsenstalling werd nog niet verwijderd, enz. De (eind)afwerking dient m.a.w. nog te gebeuren.

Werden deze gebreken al doorgegeven aan de NMBS?
Zo ja, wat is de timing om deze te verhelpen?
Zo nee, wanneer zal dit gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wij hebben uw opmerkingen doorgegeven aan de projectleider van Infrabel.

Hieronder vindt u zijn antwoord terug:

Het project is nog niet voorlopig opgeleverd, de eindafwerking op sommige plaatsen dient inderdaad nog te gebeuren, de aannemer is hiervan op de hoogte en zal tegen eind 2014 de resterende opmerkingen wegwerken.

Met betrekking tot de fietsenstallingen: in 2015 worden de nieuwe perronluifels en fietsenstallingen gebouwd (tegen zomer 2015). De oude fietsenstallingen laten we voorlopig staan mochten er mensen hun fiets in het droge willen zetten.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.