Ingang Capitole

11 februari 2013

Voor de ingang van de Capitole heerst er een gevaarlijke verkeerssituatie. Het trottoir is daar bijzonder smal en vele bezoekers steken rechtstreeks over richting parking of bushalte. Ook voor fietsers is de situatie niet evident.

Een mogelijke oplossing zou erin bestaan voor de ingang van de Capitole een verkeersplateau aan te leggen. Bijkomend punt is het ontbreken van glas in de luifel boven de ingang van de Capitole. Nochtans zou dit nuttig zijn voor de bezoekers die soms bijzonder talrijk in weer en wind staan aan te schuiven.

  • Welke acties zal het stadsbestuur nemen om de verkeersveiligheid voor de Capitole te verbeteren? Behoort de aanleg van een verkeersplateau voor de ingang van de Capitole tot de mogelijkheden?
  • Wat is de reden waarom er geen glas voorzien is in de luifel boven de ingang? Welke maatregelen kunnen genomen worden om hieraan te verhelpen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord van schepen Watteeuw:


Ter hoogte van de in- en uitgang van de Capitole is het trottoir plaatselijk verbreed, door het laten verdwijnen van de parkeerstrook. Dit zorgt toch al voor wat meer comfort, maar toegegeven op piekmomenten kan de ruimte krap zijn. Er bevindt zich echter ook een zebrapad op ongeveer 30m. van de ingang van de Capitole. Volgens de verkeerscode moet men in dergelijk geval dit zebrapad gebruiken. Dit zebrapad ligt ook dicht tegen het kruispunt aan met de Zuidstationstraat. Auto’s moeten daar hoe dan ook voorrang verlenen, zodat de snelheid op dit zebrapad al beperkt is. Er is dan ook niet echt een reden om ter hoogte van de uitgang van de Capitole extra maatregelen te nemen.

Voor de lange termijn werken we aan een downgrading van de B401, zodat er minder verkeer de stad zal binnenkomen via het Zuidpark. Op dat moment zullen er wellicht nieuwe perspectieven zijn voor een herinrichting van de omgeving van de Capitole.

De luifel is vergund op 26 februari 2003 en werd conform de vergunning uitgevoerd. Uit het dossier kan afgeleid worden dat de luifel voornamelijk werd geplaatst om de letters “Capitole” op te plaatsen en niet zozeer om bescherming te bieden voor wachtende bezoekers. In de beslissing staat echter wel het volgende:

“ (…) De luifel houdt rekening met het karakter van het pand. De luifel bevindt zich architecturaal op de juiste plaats tegenover de gehele gevelcompositie. Indien de noodzaak tot het volledig waterdicht maken van de luifel zich voordoet, moet deze volledig doorzicht worden uitgevoerd met glas of polycarbonaat zodat het natuurlijk licht nog de onderliggende architectuur kan belichten, zoniet wordt een donkere vlek gecreëerd (…)”.

Hieruit kan afgeleid worden dat het voorzien van glas ondersteund wordt door het College en ook door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Belangrijk is immers dat de Capitole een beschermd monument is en het Agentschap Onroerend Erfgoed steeds een bindend advies verleent bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

De Capitole wordt uitgebaat door een private eigenaar. De bezorgdheid voor het verhogen van het comfort van wachtende bezoekers door het plaatsen van glas in de luifel kan gesignaleerd worden aan de private eigenaar, maar de Stad Gent kan hier zelf geen dwingende maatregelen nemen.
 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.