Kastanjebomen Begijnhoflaan

7 januari 2013

De Stad Gent besloot na onderzoek van de kastanjebomen in de Begijnhoflaan, de bomen te rooien. Ze zijn immers aangetast door de schadelijke honingzwam. De gerooide bomen zouden vervangen worden door lindebomen van zes tot zeven meter hoog.

Sommige buurtbewoners zien echter het verdwijnen van de bomen niet zitten. Er wordt immers betwist of wel alle bomen ziek zijn. Daarom hebben ze beslist een kort geding in te spannen tegen de Stad Gent teneinde de volledige zaak ongedaan te maken.

De schepen kan zich niet uitspreken over de grond van de zaak, wegens de juridische procedure, toch heb ik een aantal bijkomende vragen:

  • Hoe verhoudt de aanplanting van de nieuwe bomen zich tot de heraanleg van de Begijnhoflaan, zijnde het terugbrengen van 2x2 naar 2x1-rijstroken?
  • Wat is de stand van zaken van de geplande heraanleg?
  • Worden de buurtbewoners actief betrokken bij het aanplanten van de nieuwe bomen? Krijgen buurtbewoners daarbij de mogelijkheid om deze bomen samen te planten of te adopteren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord van schepen Balthazar:

Uw deelvraag betreffende de heraanleg van de Begijnhoflaan ressorteert onder de bevoegdheid van schepen Filip Watteeuw. Schepen Watteeuw heeft mij laten weten dat de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen nog geen heraanleg van de Begijnhoflaan heeft gepland. Ontwerpen voor een mogelijke heraanleg werden ook nog niet opgemaakt.

In geval er ontwerpplannen voor de Begijnhoflaan zouden opgemaakt worden, wordt volgens de procedure IKZ Heraanleg wegen rekening gehouden met diverse factoren en de input van diverse stadsdiensten, zoals de Groendienst. Daarbij is het 'groenaspect' altijd een belangrijk aandachtspunt. 

Over de aanplanting van nieuwe bomen zal pas beslist worden na bespreking van de bijkomende expertise over de staat van de paardenkastanjes.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.