›› Home ›› Nieuws

Actieplan geluid: op zoek naar het evenwicht

17 december 2014

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar kwam ik tussen over het broze evenwicht dat we als bestuurders moeten vinden rond geluidsnormen in onze stad. Enerzijds moeten we Gent blijven promoten als levendige en bruisende (studenten)stad, anderzijds houden we rekening met de bewoners die hun welverdiende rust willen. Lees hieronder de integrale tussenkomst. 

Geachte voorzitter, Beste collega’s

Het college heeft de krijtlijnen voor het stedelijk geluidsbeleid voor de komende jaren vastgelegd in 1 allesomvattend plan. En dit is meer dan nodig. Nodig omdat we allen willen leven, werken en wonen in een levendige én leefbare stad.

In een bruisende en eigenwijze (studenten)stad als Gent is altijd al veel mogelijk geweest wanneer het gaat om fuiven, feest vieren, organiseren van optredens, spelen op straat en in parken. Dit moeten we absoluut zo houden en zelfs uitbreiden. Het is de charme van Gent, het is wat ons uniek maakt, het is de reden dat zoveel Westvlamingen in onze stad blijven ‘hangen’ na hun studies.

Anderzijds is er een keerzijde van de medaille: we moeten erkennen dat het geluid ten gevolge van deze activiteiten en evenementen, een dichtbevolkte stad als Gent ook permanent onder druk stelt. Niet iedereen kan of wil deelnemen aan al deze activiteiten, of het nu gaat om cafébezoeken, wijkkermissen, Gentse Feesten, noem maar op. Er moet ook nog gewerkt, gestudeerd, geslapen en vooral: uitgerust… worden. Als binnenstadbewoner kan ik dit persoonlijk alleen maar beamen. Het is dit evenwicht dat de toetssteen moet vormen voor het toekomstige geluidsbeleid van deze stad.

Maar het zijn niet alleen de evenementen die geluid veroorzaken, maar ook het verkeer. De acties die naar voor worden geschoven moeten samen gelezen worden met het mobiliteitsplan 2030 dat inzet op een duurzame, leefbare en zeker ook een bereikbare stad. Bij de maatregelen om geluidsoverlast te bestrijden, zoals bij de actie “inzetten op stille voertuigen” en bij de actie “inzetten op verduurzaming van de stedelijke distributie”  is innovatie het sleutelwoord. We moeten voluit gaan voor innovatieve oplossingen om te komen tot duurzamer stadsvervoer. Want laten we eerlijk zijn, vervoersstromen, gemotoriseerd en niet gemotoriseerd, zullen er in een stedelijke context altijd zijn. Aan ons om deze stiller, schoner, zuiniger en veiliger te maken.

Bij de Vlaamse overheid zal aangedrongen worden op een integrale aanpak van de geluidsoverlast voor alle gewestwegen en bij de NMBS wordt aangedrongen op een integrale geluidsaanpak van de spoorwegen op Gents grondgebied. Het gaat hierbij dan voornamelijk om het plaatsen van geluidsschermen. Het is alvast een goede zaak dat in uitvoering van de prioriteitenlijst er in 2017 geluidsschermen komen langs het tracé van de afrit van het nieuw aan te leggen kruispunt van de R4 met de Langerbruggestraat in Oostakker - het zogenaamde “Hollands complex.”

Gent kent ook een aantal belangrijke vervoersassen die doorheen het stedelijke weefsel lopen. We kennen de discussies over de E 17-viaduct die zorgt voor geluidsoverlast in Gentbrugge en Ledeberg en de B401 die het verkeer van de E17 tot in het centrum van Gent leidt. In beide dossiers zal moeten gezocht worden naar het juiste evenwicht tussen enerzijds Gent als belangrijk mobiliteitsknooppunt - voor wat de E17-viaduct betreft bijv. kunnen we immers niet zomaar het verkeer tussen Antwerpen en Kortrijk onmogelijk maken - en de leefbaarheid voor de buurtbewoners anderzijds. Complexe en gevoelige dossiers als deze aanpakken vereist eigentijdse mobiliteitsvisies, nieuwe verkeerskundige concepten én goede alternatieven.

Collega’s, ik heb het al gezegd, Gent kent een sterke traditie van feesten en evenementen. We zijn daar terecht fier op. Wat de horeca betreft zijn er de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd. Dit actieplan bouwt hierop verder, zowel op het vlak van preventie, sensibilisatie en controle. In onze stad worden ook heel wat evenementen georganiseerd. Passende geluidsmaatregelen zijn hier op hun plaats. We moeten durven zeggen dat de binnenstad geen pretpark is en niet elk evenement nood heeft aan elektronisch versterkte muziek tot in de late uurtjes.  Ook moeten we voldoende aandacht besteden aan de zogenaamde afgeleide geluidsoverlast, hinder veroorzaakt door de feestvierders op weg naar of van een groot evenement, of zelfs op weg van en naar een kotfuif. Dit is vooral een kwestie van mentaliteit.

Anderzijds moeten we alert blijven dat de slinger niet teveel naar de andere kant doorslaat. De afgelopen Gentse Feesten zijn een voorbeeld geweest op het vlak van geluidshinder. Dat is een goede zaak. Maar her en der kon men toch opvangen dat de muziek op een aantal pleinen als te stil werd ervaren. Daarom moeten we blijven zoeken naar technische en innovatieve oplossingen, die én de beleving van de feestvierders optimaliseert  én de rust van de omwonenden respecteert. Een uitdaging voor de komende edities.

Collega’s, er hiermee concludeer ik, voor onze fractie is het duidelijk dat deze stad kiest en absoluut moet blijven kiezen voor “stedelijkheid”. Wie in de stad woont kan niet hetzelfde stilteniveau verwachten als wie op het platteland woont. Gentenaars worden net aangetrokken tot het levendig en bruisend karakter van de stad en van de aanwezigheid en bereikbaarheid van vele voorzieningen. Deze stad moet echter beleefd worden met een juiste mentaliteit, namelijk met verantwoordelijkheid en respect ten opzichte van de omgeving en de omwonenden. Wij zullen met veel aandacht de verdere uitwerking van dit actieplan blijven volgen.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.