›› Home ›› Nieuws

Oproep aan de EU om geweld tegen vrouwen aan te pakken

8 maart 2022

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, roep ik samen met mijn collega in de Kamer Eliane Tillieux de Europese Unie ertoe op het Verdrag van Istanbul te ratificeren. Dat verdrag veroordeelt geweld tegen vrouwen én biedt concrete oplossingen om dat probleem aan te pakken.

Samen hebben we onze handtekening gezet onder een brief die vandaag verstuurd wordt naar alle voorzitters en voorzitsters van de nationale parlementen en naar de voorzitster van het Europees Parlement. Zij worden elk uitgenodigd om de ratificering van het verdrag bij hun eigen regering te bepleiten. Dat betekent, dat ze officieel het verdrag ondertekenen en gaan toepassen. Een deel van de lidstaten moet het verdrag ook nog op nationaal niveau ratificeren. Daarnaast is het de bedoeling dat alle lidstaten pleiten voor de ratificatie van het verdrag door de Europese Unie.

Zes EU-lidstaten moeten dit alomvattende internationale verdrag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen nog ratificeren. Het verdrag werd door de Raad van Europa aangenomen in 2011 en door de EU ondertekend in 2017. De landen in kwestie zijn: Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Letland, Litouwen en Slowakije. 

Die ratificatie is dringend en erg belangrijk. Tijdens de pandemie zagen we al een toename van geweld tegen vrouwen, vooral huiselijk geweld. En nu er voor het eerst sinds decennia weer een reële oorlogssituatie op het Europese vasteland is, neemt het risico op geweld tegen vrouwen enkel maar toe. De Conventie van Istanbul biedt concrete maatregelen aan nationale parlementen om dat geweld tegen te gaan. Ik heb voor ons land al vertalingen van het handboek dat bij de Conventie hoort laten maken, maar het blijft enorm belangrijk dat we dit probleem internationaal aanpakken. Onze oproep vandaag is duidelijk: laten we samen ervoor zorgen dat geweld tegen vrouwen een zaak van het verleden wordt.

Cookies

Deze website gebruikt Google Tag Manager om analytische cookies en marketing cookies te plaatsen. Dit in functie van optimalisatie en om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden. Meer info

Accepteren       Weigeren