›› Home ›› Nieuws

Historische doorbraak rond het Schipdonkkanaal

14 februari 2022

Na decennia onzekerheid rond de zogenaamde reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal, een dossier waar ik al jaren aan de kar trek, komt er eindelijk schot in de zaak. Samen met drie andere partijen van meerderheid en oppositie vraagt Open Vld in het Vlaams parlement eensgezind om de strook te schrappen.

Al jarenlang ijvert onze partij om de reservatiestroken te schrappen. Die werd meer dan veertig jaar geleden ingevoerd om de verbreding van het kanaal mogelijk te maken. Maar daardoor speelden heel wat omwonenden ook een deel van hun grondgebied kwijt. Ze mogen er bijvoorbeeld niks op bouwen. 

Maar de uitbreiding van het kanaal blijft geblokkeerd. Om een simpele reden: het is niet nodig. We moeten ondubbelzinnig inzetten op hét alternatief: de ontsluiting van de haven van Zeebrugge via estuaire vaart. Om dat definitief mogelijk te maken moet een verdrag met Nederland aangepast worden, en ook daar roepen we de Vlaamse regering toe op. 

Dit akkoord tussen Open Vld, CD&V, N-VA en Vooruit is historisch. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk kunnen we nu vooruit kijken. Dit is een eerste belangrijke stap naar rechtszekerheid voor de omwonenden. Alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen hebben al unaniem te kennen gegeven dat ze de schrapping van de reservatiestrook willen, en onze partij heeft zich met haar volle gewicht achter het dossier gezet. Wanneer deze resolutie goedgekeurd wordt zal ik blijven aandringen op de snelle uitvoering van onze voorstellen. 

Eindelijk hebben we zicht op een oplossing. Nu is het aan de Vlaamse regering om de schrapping van de reservatiestrook goed te keuren.