›› Home ›› Nieuws

Vlaamse regering onderzoekt de cultuursector op onder andere de impact van de pandemie en grensoverschrijdend gedrag

31 januari 2022

Zoals ieder jaar vroeg ik aan de Vlaamse regering het overzicht van beleidsonderzoeken die uitgevoerd, lopende of gepland zijn op het beleidsdomein Cultuur. Dat is belangrijk, want meten is weten. Goed beleid moet zich baseren op onderzoek, cijfers en feiten. De cultuursector is een complex en divers organisme, dat maatwerk nodig heeft. Om de sector goed te begrijpen is onderzoek cruciaal, en moet het beleid er rekening mee houden.

Opvallend in de opsomming, die minister-president Jambon me bezorgde, is dat onderzoeksbureau Graydon de opdracht krijgt om een nieuwe impactstudie te doen naar de gevolgen van de pandemie op de cultuursector. Een eerdere economische impactstudie van Graydon toonde aan dat we voor het uitbreken van de coronacrisis een gezonde cultuursector hadden, die het zelfs beter deed dan de traditionele economie. Daarna liep het echter mis. Zo rapporteerde men vorig jaar dat driekwart van de culturele organisaties in financiële nood verkeert. De Vlaamse regering zal in de opvolgstudie vooral focussen op tewerkstelling. Er klinken al langer noodkreten over een braindrain uit de sector ten gevolge van de gezondheidscisis. Elke dag bereiken mij nieuwe noodkreten uit de culturele sector. Niet alleen tijdens, maar ook na de pandemie zal het alle hens aan dek blijven om cultuur te vrijwaren en de sector te wapenen tegen de toekomst. Er werken honderdduizenden mensen rechtstreeks of onrechtstreeks voor cultuur en evenementen en deze Vlaamse regering moet hun belangen blijven verdedigen.

Ook kunnen we uitkijken naar een evaluatie van het Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag in de Cultuur en Audiovisuele sector. Dat plan werd tijdens de vorige legislatuur door toenmalig minister Gatz in het leven geroepen om slachtoffers in de sector te helpen, en daders te identificeren. De effecten van het plan zullen nu onderzocht worden. Grensoverschrijdend gedrag is altijd onaanvaardbaar gedrags. Alle middelen moeten in de strijd geworpen worden, zodat elke cultuurwerker zich veilig kan voelen op het werk. Dit onderzoek kan ons bijkomende, nuttige inzichten geven.

Een belangrijk voorbereidend onderzoek wordt in 2022 opgestart ter voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2024. De regering wil nu al zicht krijgen op de uitdagingen die gesteld worden in het Europees cultuurbeleid. België moet een voorzitterschap opbouwen dat sterke sporen nalaat in onze Europese Unie, en zeker op vlak van cultuur moet Vlaanderen daarin verantwoordelijkheid nemen.

Ik ben tevreden met de stappen die de Vlaamse regering op vlak van beleidsonderzoek naar cultuur zet. Nu zal het kwestie zijn om de resultaten van alle onderzoeken ook in de praktijk om te zetten. De regering moet samen met het parlement aan de slag om een beleid op basis van feiten, cijfers, wetenschap en data te voeren.

Cookies

Deze website gebruikt Google Tag Manager om analytische cookies en marketing cookies te plaatsen. Dit in functie van optimalisatie en om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden. Meer info

Accepteren       Weigeren