›› Home ›› Nieuws

Eliane Tillieux en ik verdedigen gelijke kansen op Wereldconferentie van (vrouwelijke) Parlementsvoorzitters

6 09 2021

Van 6 tot 8 september gaat in Wenen de 13e Top van Vrouwelijke Parlementsvoorzitters, gevolgd door de 5e Wereldconferentie van Parlementsvoorzitters door. Sinds het begin van het millennium komen parlementsvoorzitters geregeld samen rond gemeenschappelijke thema’s binnen de Interparlementaire Unie (IPU), een netwerk dat ondersteund wordt door de Verenigde Naties. Eliane Tillieux en ik nemen deel aan de beide conferenties. Ons land is het enige aanwezige land waar een vrouw de voorzittershamer hanteert in zowel Kamer als Senaat. 

De Top van Vrouwelijke Parlementsvoorzitters focust zich op de rol van vrouwen tijdens en na COVID-19. Zowel bij de bestrijding van de pandemie als bij de opvang van de gevolgen speelden vrouwen over de hele wereld een unieke rol. Tijdens de Top zullen zij erkenning krijgen en bespreken de voorzitters manieren om via hun parlementen oplossingen te bieden voor de nieuwe problemen die de pandemie veroorzaakte. Daarbij gaan ze dieper in op bewustwording rond de genderdimensie van wetgeving. België is nu al een voortrekker daarin, met de ambitie om het Belgische Federaal Parlement één van de meest genderbewuste van Europa te maken tegen 2030. 

Ik was panellid in een debat rond de vraag of vrouwen beter geschikt waren om zorg te verlenen tijdens de gezondheidscrisis. Daar vertelde ik dat we waakzaam moeten zijn om niet te vervallen in clichés. De ‘vrouwelijke verpleegster’ is een stereotiep beeld van de heldenrol die vrouwen opnamen, maar we moeten ons ook de vraag stellen waarom vooral vrouwen deze cruciale maar ook gevaarlijke en onderbetaalde job opnemen. Het gaat niet om de vraag of vrouwen beter zouden zijn in specifieke jobs die vaak genderrolbevestigend zijn, maar wel om de vraag of we genoeg actie ondernemen om vrouwen en mannen gelijke kansen te bieden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

In sommige sectoren blijven er problemen, Eliane Tillieux en ikzelf willen blijven streven naar volledige gelijkwaardigheid. In maart werden in de Senaat nog concrete stappen opgesteld om gelijke kansen, vooral in het STEM-veld, te waarborgen. De beide Belgische voorzitsters brachten die ideeën onder de aandacht tijdens de Top, onder andere door te wijzen op het belang van loontransparantie.

Tijdens de Wereldconferentie van Parlementsvoorzitters op dinsdag zal ik trouwens, als jongste aanwezige voorzitter, een plenair debat leiden over de internationale strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw!