›› Home ›› Nieuws

Federaal parlement krijgt een regenboogzebrapad

17 mei 2021

Op 17 mei vieren we ieder jaar de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Op deze dag werd het zebrapad voor het Paleis der Natie in regenboogkleuren geverfd, als eerste nationale parlement ter wereld! Ik nam dit initiatief vanuit de Senaat samen met de Kamer, in samenwerking met de stad Brussel. Lees hier ons persbericht.

Sinds zondag hangen regenboogvlaggen aan de gevels van de ambtswoningen van de Kamer en van de Senaat. De gevel van het Paleis der Natie werd gisteren na zonsondergang verlicht met de regenboogkleuren en dit zal ook vanavond en vannacht het geval zijn.

Het veelkleurige zebrapad werd deze middag plechtig ingehuldigd door de voorzitsters van de Kamer en van de Senaat, de eerste minister en de burgemeester van de stad Brussel. 

Met deze symbolische actie geven de assemblees van het Federaal Parlement, de federale regering en de stad Brussel een sterk signaal waarmee ze tonen dat ze zich resoluut inzetten tegen elke vorm van geweld, haat of discriminatie tegen de #LGBTQI+-gemeenschap. We moeten allen onze seksuele geaardheid vrij kunnen beleven zonder bang zijn voor onze integriteit. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.

Eliane Tilieux, voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers:

“De strijd tegen alle discriminaties is altijd al mijn prioriteit geweest. Door deze symbolische regenboogkleureninitiatieven – uniek in de geschiedenis van onze instelling – laten wij zien dat we vastberaden de rechten van LGBTQI+’ers willen verdedigen. Dat gebeurt in het parlementaire werk, maar ook, op zeer zichtbaar wijze, in de publieke ruimte. Er is geen plaats voor haat in onze samenleving, en 17 mei, Internationale Dag tegen de Homofobie en de Transfobie, is voor het Federaal parlement nog eens de gelegenheid zijn volle steun te betuigen aan een egalitaire samenleving zonder onderscheid wegens seksuele geaardheid of genderidentiteit.”

Stephanie D’Hose, voorzitster van de Senaat:

"België is het op één na meest gelijke land op vlak van gelijke rechten voor de regenbooggemeenschap, en toch horen we nog elke dag verhalen van slachtoffers van discriminatie. Intimidatie en geweld, zowel op straat als online, bestaan nog steeds. Ik ben trots dat onze parlementen en regeringen de strijd voor gelijke kansen blijven voeren. Mijn eigen resolutie voor de anonieme klacht na lgbt+-foob geweld werd recent nog goedgekeurd door de Senaat, en ook het statement dat we vandaag maken draagt bij aan een land waar iedereen zich thuis kan voelen – ongeacht de liefde die je voor een ander voelt. Als eerste nationale parlement ter wereld hullen we ons volledig in de regenboogkleuren en laten we er geen twijfel over bestaan dat je in België vrij bent om jezelf te zijn.”

Alexander De Croo, eerste minister :

“Laat dit regenboogzebrapad, midden in het politieke hart van België, een duidelijk signaal zijn: er is geen plaats voor homohaat in ons land. Niet voor discriminatie, niet voor intimidatie, niet voor uitsluiting. In ons land is er vrijheid, bij wet bepaald zelfs. Vrijheid om jezelf te zijn, om lief te hebben wie je wil liefhebben, om hand in hand te lopen zonder angst. Voor die vrijheid moeten we élke dag vechten, niet enkel op 17 mei. Het is een strijd tegen onrecht, een strijd voor liefde! En liefde zal winnen.”

Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel :

"Met deze symbolische actie is wil de stad Brussel de diversiteit vieren en bewust maken voor de mensenrechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en (LGBTI+)’ers. Maar wil de stad ook deze problematiek die jammer genoeg nog bestaat in onze instellingen centraal stellen. Op deze werelddag tegen de homofobie en de transfobie laten we eenstemmig de stem van onze instellingen horen en bevestigen we opnieuw onze steun aan de waardigheid van allen.”