›› Home ›› Gent

Dringende aanvragen voor fietsstallingen op het openbaar domein

16 juli 2021

De stad plaatste deze legislatuur al heel wat extra fietsstallingen. Die komen er op twee manieren. Er is enerzijds een fietsparkeerplan waarbij wijk per wijk de noden in kaart worden gebracht. Anderzijds worden dringende aanvragen ad hoc behandeld, om zo reeds fietsparkeerplaatsen te kunnen inrichten wanneer een bepaalde wijk nog niet aan de beurt is.

Ik vroeg de schepen voor mobiliteit wat er verstaan wordt onder ‘dringende aanvragen’, of dat een subjectief criterium is of er richtlijnen bestaan om een gefundeerde beoordeling mogelijk te maken.

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D’Hose,

Er zijn een aantal redenen om een dossier zeker niet te laten wachten op een wijkgerichte screening, die voor sommige wijken die recent een screening kregen nog lang op zich kan laten wachten.

Ten eerste: vanzelfsprekend worden dossiers die gaan over veiligheid dringend geplaatst, bijvoorbeeld om branddeuren of voetgangerdoorgangen vrij te houden.

Ten tweede: bij aanvragen voor fietsenstallingen bij scholen, bij openbaar vervoerhaltes of bij andere openbare instanties geval wordt er ook steeds bekeken in hoeverre dit dringend en noodzakelijk is. 

Ten derde kan het ook gaan over dossiers die bij een recente heraanleg of een andere aanpassing van de inrichting van een straat horen.

Ten vierde kunnen ook fietsenstallingen bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bv. de herinrichting van de Overpoortstraat, of nieuwe woonprojecten waar meer horeca en winkels komen, ad hoc worden meegenomen. Soms zorgen bestemmingswijzigingen of andere invullingen ook voor een nood aan extra fietsenstallingen, bv. plekken waar er winkels of horeca starten die veel fietsers aantrekken.