›› Home ›› Gent

Dringende aanvragen voor fietsstallingen op het openbaar domein

16 juli 2021

De stad plaatste deze legislatuur al heel wat extra fietsstallingen. Die komen er op twee manieren. Er is enerzijds een fietsparkeerplan waarbij wijk per wijk de noden in kaart worden gebracht. Anderzijds worden dringende aanvragen ad hoc behandeld, om zo reeds fietsparkeerplaatsen te kunnen inrichten wanneer een bepaalde wijk nog niet aan de beurt is.

Ik vroeg daarom de schepen voor mobiliteit wat er verstaan wordt onder ‘dringende aanvragen’, is dat een subjectief criterium of bestaan er richtlijnen om een gefundeerde beoordeling mogelijk te maken?

Het volledige antwoord van de schepen kan u hier lezen.