›› Home ›› Gent

Verkeersveilige schoolroutes

16 juli 2021

Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Niet alleen in Gent: ook vanuit Vlaanderen wordt daar zwaar op ingezet. Speerpunten hierbij zijn, om evidente redenen, de verkeersafwikkeling aan scholen en de verkeersveiligheid op schoolroutes (die zowel lopen via gewest- als gemeentewegen).

Eerder had ik al gevraagd naar de intenties met betrekking tot de subsidie die vanuit Vlaanderen wordt voorzien en die het lokale besturen mogelijk moet maken om hier werk van te maken wat de gemeentewegen betreft.

Lokale besturen kunnen per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere schoolroutes op hun grondgebied. De subsidie loopt af op 1 november 2022. Stad Gent kan een aanvraag doen voor 14 schoolroutes.

Op 22 december 2020 heeft Vlaams minister voor mobiliteit Peeters aan de lokale besturen gevraagd om knelpunten te signaleren op schoolroutes langsheen gewestwegen. Vervolgens werden deze knelpunten door het Agentschap Wegen en Verkeer gescreend. Voor elk knelpunt werd nagekeken of er op die locatie reeds meldingen, studies of ingrepen bekend zijn en wat daarvan de status is. Voor een groot deel van de knelpunten is nu reeds duidelijk welke oplossing hieraan kan worden gegeven. Een tweede deel wordt momenteel nog verder onderzocht.

Voor de knelpunten voor schoolroutes op gewestwegen heeft Stad Gent geen locaties doorgegeven. Er was gevraagd aan de lokale besturen om dit tegen februari 2021 te doen.

Stad Gent heeft tot op heden ook nog geen subsidieaanvraag ingediend voor de verbetering van de schoolroutes op lokale wegen. Nochtans heeft u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 5 mei 2020 meegedeeld dat de locaties waren in kaart gebracht en dat een subsidieaanvraag zou worden ingediend.

Ik stelde de schepen van mobiliteit daarom volgende vragen:
Klopt het dat er vanuit Stad Gent tot op heden geen actie is ondernomen richting de Vlaamse overheid, zowel aangaande de schoolroutes op gemeentewegen als op gewestwegen? Zo ja, wat is daar de reden voor? Onderschrijft u de doelstellingen van de Vlaamse overheid inzake verkeersveilige schoolomgevingen? Zal u alsnog gebruik maken van de mogelijkheden die vanuit Vlaanderen geboden worden?

Het antwoord van de schepen:

Geachte mevrouw D'Hose,

Wij hebben inderdaad de mogelijkheid om voor 14 schoolroutes subsidies aan te vragen bij MOW. We mogen deze allen indienen tegen november 2022, vervolgens hebben we een jaar de tijd om uit te voeren. Het mobiliteitsbedrijf is nu volop de opties aan het bekijken om deze subsidies zo efficiënt mogelijk te benutten. Er zal dus zeker nog initiatief genomen worden. 

De knelpunten op gewestwegen hebben wij nog niet doorgegeven, omdat die vraag onze diensten (nog?) niet bereikt heeft. Het mobiliteitsbedrijf zal dit bekijken en zo snel mogelijk enkele locaties doorsturen naar AWV. Het volgende overleg met hen valt begin september, dan zou die lijst opgemaakt moeten zijn.