›› Home ›› Gent

Pingpongtafel Baudelopark

8 februari 2021

De stad zet sterk in op kleinschalige buurtsportinfrastructuur: trapveldjes, street workouts,... Terecht, het is de ideale manier om mensen aan het bewegen te krijgen, op de meest laagdrempelige manier. 

In het Baudelopark staat bijvoorbeeld een pingpongtafel die heel erg geapprecieerd wordt door de buurtbewoners. In die mate zelfs dat de tafel bij mooi weer bijna altijd bezet is, met meerdere wachtenden errond. Verschillende buurtbewoners zijn vragende partij voor een tweede pingpongtafel. Ze benadrukken ook het sociale aspect ervan: velen leerden elkaar aan of rond de pingpongtafel kennen.

Ik vroeg schepen voor sport Sofie Bracke daarom of het mogelijk is, gezien het grote succes, in het Baudelopark een tweede pingpongtafel te plaatsen.

Het antwoord dat ik mocht ontvangen leest u hier:

Geacht raadslid,

Bedankt voor uw vraag.

Door de werken is de huidige pingpongtafel door de aannemer losgemaakt en opgeschoven. In principe is deze nog bruikbaar ondanks het feit dat ze niet meer vast staat.

Pas in de laatste fase van de werken kan de tafel op zijn definitieve locatie komen. Die fase die ook het centrale parkdeel omvat zal pas na de Gentse Feesten starten en zal mogelijks pas afgerond worden begin 2022. De Sportdienst en Groendienst zullen kijken of de tafel tijdelijk op een betere tijdelijke locatie kan geplaatst worden, zodat deze bruikbaar blijft tijdens de werken.

De pingpongtafel werd niet opgenomen in het ontwerp voor het park, waardoor een nieuwe locatie werd gezocht. Het schoolplein van het secundair Kunstinstituut dat integraal deel zal uitmaken van de openbare ruimte (niet afgesloten met hekwerken) en waar ook het basketbalveld ligt, is hiervoor de beste locatie. Een tweede pingpongtafel zou het multifunctionele gebruik van de zone aan de school mogelijks teveel kunnen belemmeren (schoolplein, sportplein, basket, zone spiegeltent Gentse Feesten,…). We zouden de mogelijkheid tot het plaatsen van een tweede tafel dan ook willen evalueren eenmaal de werken aan het schoolplein zijn afgerond en we duidelijk de impact en mogelijkheden voor de reeds aanwezige pingpongtafel op basis van de afgewerkte situatie kunnen evalueren.

Ik hoop u hiermee voldoende geantwoord te hebben.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.