›› Home ›› Gent

Fietsstraat Muinkkaai

18 april 2018

Op 22 maart ll. keurde het college een nieuw aanvullend reglement goed voor het inrichten van de Muinkkaai als fietsstraat.  Vorige week werd een helsrode coating aangebracht die de fietsstraat moet accentueren. Hoewel de coating, hopelijk, nog wat zal vervagen leidde het aanbrengen ervan meteen tot heel wat negatieve reacties.

Er lijkt dan ook weinig rekening gehouden met het karakter van de straat en de aanwezigheid van o.a. de Sint-Pietersabdij langs de overzijde van het water. Bovendien is de helsrode kleur in schril contrast met de veel subtielere kleur die bvb. langs de Bijlokekaai werd gebruikt.

  • Werd voor de Muinkkaai een andere coating en/of kleur gebruikt als voor andere fietsstraten in onze stad? Zo ja, om welke reden?
  • Waarom werd het inrichten van de Muinkkaai als fietsstraat niet beperkt tot de wettelijk vereiste verkeersborden en bvb. enkel fietspictogrammen als accent?
  • In welke mate werd rekening gehouden met het karakter van de straat?
  • Zullen nog andere van de aankomende fietsstraten op dezelfde manier worden ingericht? Zo ja, welke?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

De Muinkkaai kreeg inderdaad een andere kleur dan de kleur die normaalgezien wordt gebruikt voor fietsstraten omdat er een foute RAL-kleur werd doorgegeven aan de aannemer. Voor fietsstraten wordt er normaalgezien bruinrood gebruikt. De Muinkkaai werd echter gecoat in verkeersrood. Momenteel is dit nog heel fel, maar uit ervaring bij andere straten, zoals bv. de Visserij en de Tweebruggenstraat, weten we dat dit snel vervaagt. 


Antwoord op vraag 2

We hanteren in Gent het principe dat we fietsstraten steeds voorzien van een bruinrode kleur waar dat mogelijk is. De bruinrode kleur zorgt zowel voor de herkenbaarheid van de straat als fietsstraat en zorgt er ook voor dat de fietser zijn positie in de fietsstraat durft opnemen. We kijken hierbij naar het Nederlandse voorbeeld waar heel wat steden zoals onder meer Utrecht rode fietsstraten aanleggen. 


Antwoord op vraag 3

Het voorzien van een rode coating  kan volgens ons perfect samengaan met een straat met historische gebouwen. Het aangebrachte verkeersrood zal ook snel minder fel worden, weten we uit ervaring. 


Antwoord op vraag 4

In 2018 zullen volgende straten een bruinrode coating krijgen: Isabellakaai, Gandastraat, ventweg van de Hundelgemsesteenweg ter hoogte van de Welzijnsknoop, Oude Brusselseweg, As Halvemaanstraat-Visitatiestraat. De Voldersstraat en de Coupure krijgen een bruinrode asfalt gezien een toplaagvernieuwing daar noodzakelijk is.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.