›› Home ›› Gent

Vergiftiging dieren

17 april 2018

Via sociale media waarschuwde een buurtbewoner van het Emmanuel De Turcqplein in Wondelgem voor een dierenbeul die het blijkbaar gemunt heeft op rondlopende huisdieren. Er werd immers een gehaktbal aangetroffen met rattenvergif in verwerkt. De pers pikte het bericht op met de boodschap: "Bij de Gentse politie is er vooralsnog geen melding binnen gekomen".

Naar aanleiding van een verdacht overlijden van een hond in Aalst vorig jaar gingen politie en stadsdiensten meteen op zoek naar mogelijk gif en waarschuwden ze diereneigenaars met waarschuwingsbordjes.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Bent u het, als schepen van dierenwelzijn, met mij eens dat politie en stadsdiensten een dergelijke signaal meteen ernstig moeten nemen en niet wachten tot er een formele melding van binnenkomt?
  • Op welke manier wordt met dergelijke meldingen omgegaan?
  • Bent u bereid om in dergelijke gevallen onmiddellijk waarschuwingsbordjes te laten plaatsen om diereneigenaars te waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van gif?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Bij dergelijke signalen sporen onze diensten mensen zoveel mogelijk aan om formeel een klacht in te dienen bij de politie.

Als eigenaars een vermoeden hebben dat hun dier vergiftigd is, moedigen wij hen ook aan om dit eerst te laten vaststellen door een dierenarts, omdat op die basis de Politie een onderbouwd proces-verbaal kan opmaken, al dan niet tegen onbekenden. We moeten uiteraard eerst op de hoogte zijn.

Meestal zijn het dierenartsen zelf die aan de alarmbel trekken. Bij een dergelijke melding worden onmiddellijk alle dierenartsen in Gent via mailing verwittigd en gevraagd om alert te zijn en verdachte signalen te melden.

De wijkregisseur en de buurtinspecteur van de betreffende wijk worden ook op de hoogte gebracht, zodat ze via hun kanalen de buurt/wijk kunnen verwittigen. Dit gebeurt door de dienst Toezicht. Zij nemen ook meteen contact op met de politie.

Gelukkig zijn dergelijke voorvallen zeer uitzonderlijk.

We hebben ook navraag gedaan bij het kabinet van de burgemeester omdat, zoals je weet, de politie onder de bevoegdheid van de burgemeester valt. Voor wat dit concrete voorbeeld betreft is het zo dat de politie geen melding kreeg.

Bijkomend verstrekte men ons volgende informatie voor het geval de melding eerst of direct bij de politie gebeurt. Bij melding aan de politie van ‘het aantreffen van rattenvergif’ zal er via de wijkpolitie verder onderzoek gebeuren of er kwaad opzet in het spel is.

Huisdieren zijn spijtig genoeg niet gevrijwaard van vergiftiging. Vooral honden zijn vaak slachtoffer van hun gulzigheid. Ze maken geen onderscheid tussen schadelijk of onschadelijk voedsel. Het ontbreekt hen ook aan enkele enzymen om bepaalde genees- en voedingsmiddelen voor mensen onschadelijk te maken. Honden schrokken van alles naar binnen, ook slakkenkorrels, rattenvergif of meststof. Katten echter zijn kieskeuriger. Bij hen zijn vergiftigingen eerder te wijten aan verkeerd gebruik van geneesmiddelen of anti parasitaire middelen.

Bij een vermoeden van vergiftiging wordt geadviseerd het Antigifcentrum (070 245 245, gratis 24/7) direct te raadplegen zodat zij kunnen zeggen welke eerste zorgen dienen toegebracht te worden.

De wijkpolitie zal een buurtonderzoek doen om te informeren of er nog feiten van vergiftiging gekend zijn in de buurt. In belang van het onderzoek zal er bevraging zijn naar een maximum aan informatie. Tevens zal er van het moment gebruik gemaakt worden om de buurt preventief te verwittigen huisdieren aan de leiband te houden.

Iedere melding is afhankelijk van aard, plaats en omstandigheden van het feit doch bij enig vermoeden van kwaad opzet zal steeds een proces-verbaal worden opgesteld.

Binnen PZ Gent is er binnen DGO (dienst gespecialiseerde ondersteuning) een centraal aanspreekpunt voor dierenwelzijn. Tevens beschikt ieder wijkcommissariaat eveneens over een medewerker die functioneert als aanspreekpunt voor dierenwelzijn.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.