›› Home ›› Gent

Stand van zaken nieuw registratiesysteem bibliotheek

9 april 2018

Begin vorig jaar peilde ik naar de timing waarbinnen het nieuw registratiesysteem (op basis van RFID) van de stadsbibliotheek in werking zal treden. Dit nieuwe systeem moet het o.m. mogelijk maken om uitgeleend materiaal bij een ander filiaal binnen te brengen dan waar het ontleend werd.

U antwoordde dat het taggen van de materialen binnen de filialen volop bezig was en dat ernaar gestreefd wordt om de operatie volledig rond te hebben tegen het najaar.

Wat is momenteel de stand van zaken van deze operatie? Wanneer zal het effectief mogelijk zijn om uitgeleend materiaal in een ander filiaal terug te brengen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Dit gaat een enorme verbetering zijn voor de dienstverlening voor de bezoekers. We hadden gehoopt om dit eind 2017 rond te hebben, maar gezien de complexiteit van het proces en de grote drukte in De Krook kunnen we nu starten op 1 juni.

Om filiaalonafhankelijk terugbrengen mogelijk te maken, diende niet enkel de volledige collectie van een tag voorzien te worden. Dit proces is intussen volledig afgerond, maar we leggen momenteel nog de laatste hand aan een aantal bijbehorende voorbereidingen.

Ten eerste moest het transport van de materialen steeds gegarandeerd kunnen worden, volgens een hoge frequentie. Daarvoor wordt beroep gedaan op een sociaal-economiebedrijf.

Ten tweede verwacht de bibliotheek dat de collectie meer en beter verspreid raakt over het bibliotheeknetwerk, maar dat evenzeer het aantal opvragingen van materialen zal toenemen. Een klantvriendelijke werkwijze en vlotte service zijn cruciaal dus ook het voorafgaandelijk werkproces moet secuur uitgewerkt en opgevolgd worden. Alle betrokken medewerkers worden hierbij bevraagd naar hun expertise zowel in de hoofdbibliotheek als in de filialen. De werkprocessen liggen intussen vast en worden momenteel binnen de teams gecommuniceerd.

Ten derde moeten er ook een paar technische aanpassingen gebeuren aan het boetesysteem. Nu bepalen de openingsuren van de bibliotheek waar iets wordt teruggebracht automatisch de aanvang van het aanrekenen van telaatgelden. Om een eenduidig systeem te creëren en dit ook helder naar de lener te kunnen communiceren, zal de programmatie van dit systeem bijgestuurd worden. Deze aanpassing is uitgewerkt en staat klaar om in het systeem doorgevoerd te worden. De aanpassing van het dienstreglement die daarbij hoort, zal klaar zijn in de loop van de maand mei.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.