›› Home ›› Gent

Project Gent-Sint-Pieters

16 april 2018

Het station Gent Sint-Pieters staat al jaren in de stijgers. Ruim 7 jaar geleden werd de eerste fase aangevat. De intentie was de werken te voltooien tegen 2020. Die timing werd al bijgesteld tot 2025 en 2027, maar zelfs of dit zal lukken blijft een groot vraagteken. Bij de NMBS klinkt het steevast dat de reizigers er allemaal weinig hinder van ondervinden. Niks is minder waar uiteraard. De tijdelijke inrichtingen en verkeerssituaties zorgen dagelijks voor gevaarlijke situaties en frustraties bij reizigers.

Het valt daarenboven op dat het station zeer goed is aangelegd voor automobilisten. De toegang naar de parking via de R4 verloopt meer dan vlot, met parkeerplaatsen vlak onder de sporen. De toegang tot de sporen voor tram- en fietsgebruikers, is echter compleet andere koek.

Een deel van deze opmerkingen zijn niet uw bevoegdheid, maar ressorteren onder de NMBS. Het lijkt me hierbij dan ook aangewezen om een deel van deze klachten over te maken aan de vervoersmaatschappij.

 Aangezien de tram tijdens de ochtendspits er heel lang over doet om het Maria Hendrikaplein op te geraken, zijn er veel reizigers die al afstappen op de laatste halte op de Koningin Elisabethlaan. Zij wandelen het laatste stukje dan naar het station, maar er is echter geen oversteekplaats richting station. Met als gevolg levensgevaarlijke situaties en kris kras reizigers die oversteken tussen tram en busverkeer door.

Langs het station aan de vroegere taxistelplaats start ook het fietspad richting Prinses Clementinaplaan. De fietsers komen dus uit de fietsenparking, rijden voorlangs het station op het fietspad. Daar komen echter ook de reizigers toe die uit tram 2 stappen, en alle voetgangers die het station binnen willen. Het feit dat daar een fietspad loopt is onzichtbaar.

De fietsparking is gelukkig ondertussen gevoelig uitgebreid, met grote dank daarvoor. Om de parking te bereiken moeten de fietsers tussen de paaltjes doorrijden. Op dat moment passeren daar echter ook tal van voetgangers die vanuit het station richting tram en bushaltes willen. Ik heb al al te vaak voetgangers zien wegspringen voor fietsers die zich tussen de paaltjes door laveren. Ook hier is het verkeer absoluut niet gemengd en wandelt, loopt en fietst iedereen kris kras door elkaar.

Uit het antwoord op een vraag van collega Van Braeckevelt n.a.v. het ernstige ongeval dat er eind vorig jaar plaatsvond blijkt dat de Stad twee verkeersbordjes zal plaatsen en dat er een rode coating zal aangebracht worden.

Zinvolle maatregelen, zo klonk het ook bij de fietsersbond. Maar de pijnpunten op de site gaan veel verder dan dat. Als alles goed gaat hebben we nog zo’n 10 jaar werken aan het station voor de boeg en zullen we nog al die jaren met tijdelijke en wijzigende situaties geconfronteerd worden. Sommige sporen zijn te bereiken met een levensgevaarlijke ijzeren trap. De roltrappen werken meer niet of wel bij de heraangelegde sporen. De signalisatie van de sporen waar men aan werkt, is soms een ramp. Geoefende pendelaars vinden soms hun weg niet, wat moet dit dan niet geven voor occasionele treingebruikers en toeristen?

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • In welke mate is er constructief overleg tussen de partners om, zelfs bij de tijdelijke situaties, structureel aandacht te hebben voor de (verkeers)-veiligheid van alle weggebruikers? 
  • Kan u inzicht geven in de toekomstige plannen? Zowel van het verkeer vooraan het station als de heraanleg van de sporen?
  • In 3D simulaties werd het K. Maria-Hendrikaplein voorgesteld als een modern, open stationsplein. Vandaag ligt het er nog eerder verloederd bij. Voor 2017 was de start van een ‘tijdelijke’ heraanleg aangekondigd. Wat is hiervan de stand van zaken?
  • Zullen er, door de stad en of andere partners, verdergaande maatregelen dan het plaatsen van een gevaarbordje worden genomen om nieuwe incidenten in de toekomst te voorkomen?
  • Door de lange duur van de werken gaat er veel tijd tussen de plannen en het eindresultaat. Het verkeer verandert door de jaren heen. Hoe zullen we ons verzekeren van een bij-de-tijds en verkeersveilig eindresultaat van de vernieuwing van de stationsomgeving?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Vooreerst wil ik toch graag even benadrukken dat het project Gent-Sint-Pieters in al zijn facetten eigenlijk onder de bevoegdheid valt van de burgemeester. En als het gaat over de her aanleg van het station zelf, de vernieuwing van de sporen, enzovoort, is het uiteraard de NMBS en Eurostation die hierin de lead nemen.

Wat uiteraard niet wegneemt dat ik mij als schepen van Mobiliteit bekommer over de verkeersafwikkeling rond het station en daarover gaan toch de meeste van uw vragen.

Ter zake.

Er is om te beginnen zeer regelmatig overleg tussen de projectpartners en in het bijzonder ook over de tijdelijke verkeerssituatie. Er bestaat een werkgroep Mobiliteit Gent-Sint-Pieters die zich eerder bekommert om de langere termijn en er is het zogeheten BOF (het Beperkt Overleg Fasering), waarop alle faseringen worden besproken en er zo goed als mogelijk oplossingen worden uitgewerkt voor alle weggebruikers rond het station.

Over de toekomstige plannen voor het verkeer aan de voorzijde van het station, kan ik niet veel meer vertellen dan dat er wordt verder geborduurd op de conceptplannen zoals uitgetekend door Alain Marguerit. Die concepten worden momenteel verder uitgewerkt naar effectieve plannen voor her aanleg. In die concepten is voorzien dat het Maria Hendrikaplein volledig wordt geïntegreerd bij het stationsplein en alle verkeer in principe rond het plein wordt gestuurd.

Een echte tijdelijke her aanleg van het plein is nooit echt aan de orde geweest. Het plein is immers beschermd en moet dus in ieder geval grotendeels behouden blijven.

Er is wel de steeds groeiende vraag om het Maria Hendrikaplein terug in ere te herstellen door het verwijderen van de fietsenstallingen. Ik begrijp die vraag zeker, want het is geen fraai zicht. Maar zo lang we op andere plekken aan en onder het station onvoldoende fietsenstallingen hebben, kunnen we de stallingen op het Maria Hendrikaplein onmogelijk laten wegnemen.

Wat wel in 2017 gestart is, is een betere visualisatie en geleiding van de verkeersstromen, voornamelijk voor voetgangers en fietsers. Dit werd al voor het grootste deel uitgevoerd: er werden nieuwe oversteekzones geschilderd, de gewenste fietsroutes kregen markeringen en aan de voorzijde van het station werd een nieuwe fietsdoorsteek gecreëerd tussen de Prinses Clementinalaan en de inrit van de ondergrondse fietsenparking.

Ook de zone waar de aanrijding tussen de fietser en de voetganger een tijd terug heeft plaatsgevonden, werd direct onder de loep genomen. Naast de coating en de signalisatie, wordt op vraag van de fietsersbond nog bekeken of een verkeersspiegel hier ook nog extra soelaas kan brengen.

Dit voorjaar zullen de oversteekplaatsen nog eens opgefrist worden en kan de bijhorende rode markering ook uitgevoerd worden. Deze zaken verhogen de leesbaarheid van het plein, maar er is overal waar het druk is, oplettendheid nodig om niet in probleemsituaties terecht te komen.

De werken overspannen inderdaad een lange tijdsduur. Net om in te kunnen spelen op de huidige noden, is men nu bezig met de ideeën van Marguerit te vertalen naar de actuele situatie en te kijken wat hier mogelijk is. Onder meer de opmaak van een Masterplan voor de publieke ruimte rond het station zit in de pijplijn.

Zoals u terecht aangeeft, moeten we in elke stap van de werf (die naar mijn mening ook veel te lang duurt) bijzonder veel aandacht schenken aan de veilige afwikkeling van het verkeer in de omgeving van het station en iedereen moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. De Stad zal dat alleszins doen en we zullen er bij de partners van het station project op aandringen om hetzelfde te doen.

Ik geef ook nog graag mee dat op initiatief van de diensten van de burgemeester recent een tussentijdse evaluatie van het project Gent-Sint-Pieters werd georganiseerd, onder andere met een enquête onder de bewoners en met themawandelingen. Voor meer informatie over deze evaluatie en het resultaat daarvan, verwijs ik u graag door naar de burgemeester.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.