›› Home ›› Gent

Verzorgingstafels voor grote kinderen en volwassenen met een beperking

12 december 2017

In april 2017 polste ik naar een stand van zaken betreffende het integreren van één of meer verzorgingsmeubels voor volwassen en/of grote kinderen met een beperking in het bestaande publiek sanitair. De werkgroep publiek sanitair concludeerde dat er op korte termijn enkel in het sanitair van de Krook genoeg ruimte is om een verzorgingstafel te integreren.

U engageerde zich om dit te realiseren voor de jaarwisseling. Daarnaast zou er een analyse gemaakt worden van het bestaande publiek sanitair, waarin de vraag naar het integreren van  verzorgingstafels zou worden meegenomen. Een prototype van multifunctioneel verzorgingsmeubel zou in samenwerking met On Wheels worden ontwikkeld.

  • Wordt de verzorgingstafel nog voor het einde van het jaar geïntegreerd in het sanitair van de Krook?
  • Kwamen er bij de analyse van het publiek sanitair bijkomende mogelijkheden naar boven wat betreft het installeren van meer verzorgingstafels?
  • Wat is de stand van zaken betreffende het ontwikkelen van het prototype multifunctioneel verzorgingsmeubel?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De verzorgingstafel werd in oktober aangekocht en geïntegreerd in het aangepast sanitair van de Krook. De tafel is elektrisch bedienbaar en in de hoogte verstelbaar.

Voor personen die regelmatig verzorging behoeven en hun ouders of begeleiders is een daguitstapniet altijd evident. Met de verzorgingstafel in de Krook wil de Stad hen een kwalitatieve oplossing bieden.

Op de projectie kunt u de verzorgingstafel zien.

We zien dit als een opportuniteit om het gebruik en de functionaliteit van een dergelijke verzorgingstafel in publiek sanitair te testen.

Al eerder deelde ik mee dat de Werkgroep Publiek Sanitair van het Departement Publieke Ruimte een bevraging zou voeren van de wensen en noden van alle betrokken diensten.

Het antwoord van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, vanuit het perspectief toegankelijkheid, betreft een analyse van het bestaand publiek sanitair en een bevraging van de gebruikers en doelgroepen. Hiervoor zal onder meer worden samengewerkt met de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH). Deze analyse zal afgerond zijn in het najaar van 2018.

De toegankelijkheidsambtenaar zal op basis van de analyse van het publiek sanitair en de bevraging van de gebruikers en diensten een prototype van multifunctionele verzorgingsmodule ontwerpen. Dit kan dan – waar nodig – in het programma van eisen van toekomstig publiek sanitair worden meegenomen

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.