›› Home ›› Gent

Werken spoorwegberm Zwijnaardesteenweg

7 december 2017

Door werken aan de spoorwegberm is er momenteel een plaatselijk fietsverbod en moeten fietsers een omleiding volgen door de tunnel aan de Zwijnaardsesteenweg. De signalisatie zou echter niet duidelijk zijn waardoor zich gevaarlijke situaties voordoen.

  • Wie is verantwoordelijk voor de signalisatie?
  • Kan de signalisatie (her)bekeken en desgevallend aangepast worden om gevaarlijke situaties te voorkomen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Sinds de start van deze werken heeft de dienst ‘Innames publieke ruimte’ meerdere controles uitgevoerd ter plaatse. Er zijn in tussentijd enkele aanpassingen aan de signalisatie gebeurd door de aannemer. De omleiding is helder en juist gesignaleerd.

De werken aan de spoorwegberm duren nog tot maart 2018 en worden nauw opgevolgd door onze controlediensten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.