›› Home ›› Gent

Agressie recyclageparken

16 november 2017

Negen op de tien parkwachters in Vlaanderen werden het afgelopen jaar geconfronteerd met agressie en/of onaangepast gedrag van bezoekers van het containerpark. Dat blijkt uit een enquête van Interafval, het samenwerkingsverband van Vlaamse afvalintercommunales. In het kader van de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter roept men op tot meer respect.

 • Hoeveel gevallen van agressie en/of ongepast gedrag tegenover afvalophalers en recyclageparkwachters registreerde IVAGO afgelopen jaar en wat was de aard van de feiten?
 • Is er zicht op de aanleiding van gevallen van agressie en/of ongepast gedrag?
 • Welke maatregelen neemt IVAGO om agressie en/of ongepast gedrag van bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Week van de afvalophaler van recyclageparkwachter roept ook dit jaar op tot meer respect.

Afgelopen jaar, tot 28 november waren er voor de dienst openbare reiniging twee incidenten. In de omgeving van de Overpoort was er een incident met fysiek geweld, nl een kort handgemeen tussen enkele late studenten/feestvierders en een IVAGO-medewerker. Daarnaast werd een IVAGO-medewerker op de Korenmarkt fysiek bedreigd bij het uitvoeren van zijn taak.

Voor de dienst inzameling werden geen agressiegevallen geregistreerd, niettemin hebben ook zij te maken met verbale agressie. 
Voor de zes recyclageparken registreerde IVAGO vijf oproepen waarbij de politie werd bijgehaald en in totaal 23 meldingen met betrekking tot ongepast gedrag, waarbij het in drie gevallen om fysieke agressie ging.
Het spreekt vanzelf dat niet elk geval van verbale agressie gemeld wordt en leidt tot registratie.

De aanleidingen zijn voor deze gevallen zijn verschillend:  

Het eerste geval van fysieke agressie kan teruggebracht worden tot de gevolgen van drankgebruik bij late feestvierders. Het tweede geval betrof een aanvaring met een dronken persoon die het onmogelijk maakte om een stukje terrein te vegen.  

Heel wat gevallen van verbale conflicten ten aanzien van inzamelploegen hebben te maken met het drukke verkeer, bijvoorbeeld de IVAGO-vrachtwagen die niet vlug genoeg uit de weg is wat tot frustratie leidt bij ongeduldige chauffeurs of het niet naleven van sorteer- en aanbiedingsregels zoals bijvoorbeeld zakken die te zwaar zijn en blijven staan.
Mogelijke conflicten op de recyclageparken hebben veelal te maken met fout sorteren en het niet opvolgen van instructies van de parkwachter.

IVAGO nam dan ook al heel wat maatregelen om agressie ten aanzien van IVAGO-medewerkers te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken:

 • De nieuwe boordradio’s in de inzamelvoertuigen zijn uitgerust met een ‘noodknop’. Daarmee komt men onmiddellijk in contact met de dispatching van IVAGO.
 • Het automatisch toegangscontrole- en weegsysteem  op de recyclageparken verkleint de mogelijke conflictzone tussen parkwachter en bezoeker daar de parkwachter hierin niet kan tussenkomen.
 • Alle parkwachters kregen een opleiding in het omgaan met (moeilijke) klanten.
 • Wanneer parkwachters problemen vaststellen (fout of niet sorteren, niet naleven van instructies) dienen zij discussie hierrond zo veel mogelijk te vermijden.  Zij vullen een inbreukformulier in. Dit komt terecht bij de manager klantenrelaties die de zaak verder afhandelt. Het ging dit jaar in totaal om 101 inbreuken waarbij 19 kaarten voor 6 maanden werden geblokkeerd, 77 bezoekers een verwittiging kregen en 5 burgers de toegang tot de parken definitief werd ontzegd.
 • De IVAGO-recyclageparken zijn uitgerust met camera’s die 24/24 uur beelden registreren. Dit is nuttig om de precieze omstandigheden van een incident te kunnen onderzoeken.
 • De parkwachters beschikken in hun dienstloge over een alarmknop. Die staat in verbinding met een alarmcentrale. Bij het gebruik van de alarmknop bekijkt de alarmcentrale de beelden en oordeelt of politie moet worden opgeroepen. Men brengt ook de IVAGO-dispatching op de hoogte.
 • IVAGO sloot een protocol af met de lokale politie. Dit bevat concrete afspraken naar aanleiding van noodoproepen vanuit IVAGO. De politie voorziet ook een opleiding voor de recyclageparkwachters rond het omgaan met agressie en moeilijke klanten.
 • Na gevallen van fysieke agressie wordt bij IVAGO het Hoog Overlegcomité Welzijn samengeroepen om de feiten te bespreken en er opvolging aan te geven.
 • Medewerkers die slachtoffer zijn van fysiek of verbaal geweld kunnen beroep doen op de sociaal consulente van IVAGO die hun verhaal aanhoort en, zo nodig, doorverwijst naar deskundige begeleiding. Dit jaar kwamen 7 medewerkers hiervoor langs.

Tine Heyse
Schepen Van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.