›› Home ›› Gent

Stand van zaken nieuwe zitbanken

14 december 2015

Ik stelde reeds meerdere vragen omtrent de slechte staat waarin de zitbanken op de Kalandeberg verkeren. De zitbanken zijn aan vervanging toe en worden geregeld beklad. De schepen heeft destijds positief geantwoord op mijn vraag door te stellen dat er (weliswaar binnen de nodige prioriteitenafweging) nog dit jaar nieuwe zitbanken zouden geplaatst worden.

De schepen sprak ook over ondersteunende elementen, zoals de toevoeging van spelprikkels in functie van een kindvriendelijke winkelstraat, een mogelijk nieuw groenelement en aanpassingen in functie van de toegankelijkheid. Kortom, niet alleen de zitbanken zouden worden aangepakt, maar het hele pleintje.

  • Werd er ondertussen reeds een ontwerp uitgetekend?
  • Zo ja, hoe ziet het ontwerp er concreet uit?
  • Wat is de concrete timing voor de realisatie ervan?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er is een eerste concept opgemaakt en besproken binnen de IKZ-Heraanleg Wegen-werking voor de aanpassing van het Kalandebergpleintje.

Spelprikkels en groen waren hier reeds in vervat. Een drinkwaterfonteintje is nog een recent programmapunt dat hieraan zal worden toegevoegd.

Om dit kleine projectje te realiseren, dat is ontstaan n.a.v. uw vraag, wachten we eigenlijk nog op het finaliseren van het Integraal Plan Openbaar Domein deel 3 (IPOD III).

In IPOD III, dat momenteel nog wordt opgemaakt door een ontwerpteam en de stadsdiensten, definiëren we een nieuwe familie van Gents straatmeubilair waaronder een solide, kwalitatieve en beheersvriendelijke stadsbank die een levensduur moeten hebben die langer is dan 25 jaar, met wisselstukken die makkelijk te vervangen zijn e.d.m.

Op deze wijze zullen we niet meer in de situatie komen als vandaag bijvoorbeeld met de zitbanken op de Kalandeberg.

Qua timing zal IPOD III begin volgend jaar nog worden voorgelegd aan het college om daarna ontwerpopdrachten uit te schrijven richting definitieve vormgeving en technische uitvoeringsmodaliteiten. Op basis hiervan zullen eerste bestelling van dit straatmeubilair uitgeschreven kunnen worden.

Als de zitbanken dan leverbaar zijn kan deze kleine heraanleg effectief ingepland en gerealiseerd worden. Zoals u merkt zijn er nog wel wat stappen te nemen alvorens realisatie maar willen we echt af van ad hoc aangekocht en beheersintensief straatmeubilair en wachten we het materiaal en de uitwerking van de IPOD III voorstellen af.

We streven naar aanpassing van het pleintje in 2017 en vragen dus ook nog wat geduld gelet op de geschetste aanpak.

U zal het met mij ook wel eens zijn dat er aan werken in die omgeving ook geen gebrek is momenteel (Bravoko, Krook…). De toestand van de huidige banken wordt weliswaar opgevolgd.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.