›› Home ›› Gent

Afval eindejaarsvuurwerk

30 november 2015

Het oudejaarsvuurwerk brengt traditioneel heel wat mensen op de been. Velen onder hen zijn voorzien van een voorraad drank, hapjes, plastic glazen... Ondanks de voorziene hoeveelheid afval- en glascontainers resulteerde dit vorig jaar in een aanzienlijke hoeveelheid afval op straat. Op een eerdere vraag hierover antwoordde u dat tijdens een evaluatievergadering met de betrokken diensten zou bekeken worden welke bijkomende maatregelen nog konden genomen worden.

  • Welke bijkomende maatregelen zullen, in vergelijking met vorige editie, genomen worden om de hoeveelheid afval dat op straat achterblijft komt tot een minimum te beperken?
  • Worden specifieke maatregelen genomen om het achterblijven van, al dan niet gebroken, glas op straat te voorkomen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het eindejaarsvuurwerk wordt georganiseerd door de dienst evenementen feesten, markten en foren onder de bevoegdheid van schepen Annelies Storms. Dit is vervolgens een gezamenlijk antwoord.

Er worden, in vergelijking met vorig jaar, een aantal bijkomende preventieve maatregelen genomen om het achtergelaten afval op het openbaar domein te beperken;

  • In het decembernummer van het stadsmagazine is een oproep verschenen om flessen, bekers en ander afval in de voorziene containers te deponeren of terug mee te nemen.
     
  • We voorzien eveneens een oproep via sociale media met diezelfde boodschap.

Op de avond zelf worden er ook bijkomende maatregelen genomen;

  • Er staan 4 lichtkranten opgesteld (2 meer dan vorig jaar): 1 aan het Poortgebouw en 1 in het Coyendanspark ter hoogte van de eerste woningen aan de Voorhoutkaai. De andere 2 lichtkranten staan in de Voorhoutkaai en zijn gericht naar het Veermanplein en de Nieuwbrugkaai. De lichtkranten zijn opgesteld zodat ze door het merendeel van het publiek zichtbaar en leesbaar zijn. De afvalboodschap wordt hierop continu geprojecteerd Op het LED-scherm op het veermanplein, waar wordt afgeteld naar het nieuwe jaar, wordt eveneens deze boodschap geprojecteerd op 31/12 tussen 23u. - 23.55u. en 1/1: 0.23u. - 1.30u.
     
  • Er worden meer afvalkorven dan vorig jaar voorzien. Over de publiekszone tussen de Gebroeders Van Eyckstraat, Julius De Vigneplein en Veermanplein worden 15 Gentse Feesten containers (240 L) voorzien en 40 glascontainers van 300L . Dit zijn 5 GF-containers en 30 glascontainers meer dan vorig jaar.

Het afval dat toch wordt achtergelaten moet natuurlijk wel opgeruimd worden.

De vuurwerkmaker is verplicht om, na afloop van het vuurwerk, al een eerste opkuis van de afschietzone in het Coyendanspark te doen.

Een bijkomende aanpassing is ook dat IVAGO dit jaar als eerste taak heeft om op 1 januari de zone van het oudejaarsvuurwerk te gaan opruimen. In het park is dit niet eenvoudig. Vrijwilligers van de vzw De Buren van de Abdij helpen daarom ook met het opruimen van het Coyendanspark op 2 januari.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.