›› Home ›› Gent

Temperatuur zwemwater

9 november 2015

Twee jaar geleden besliste men in Zelzate de temperatuur van het zwemwater met 1°C te verlagen. Het levert hen jaarlijks een besparing van ruim 15.000 euro op aan gasverbruik. Naast de financiële besparing is er uiteraard ook het milieuvoordeel van de maatregel. Op een vraag van collega Deckmyn twee jaar geleden antwoordde u dat TMVW al bezig was om dezelfde piste in Gent te onderzoeken, maar de resultaten waren toen nog niet gekend.

Concreet heb ik hierover volgende vraag:

  • Wat was het uiteindelijke resultaat van het onderzoek door TMVW?
  • Werd de maatregel al dan niet geïmplementeerd en wat is desgevallend de besparing die hierdoor wordt gerealiseerd?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er werd onderzocht bij de diverse gebruikers of een daling van de temperatuur

Daaruit bleek dat de competitieclubs graag lage temperaturen hebben, de publiekzwemmer en in het bijzonder de senioren hebben liever hogere temperaturen. Daarnaast is er voor wat betreft kinderen en schoolzwemmen bijzondere aandacht nodig voor de juiste temperaturen omdat ze sneller afkoelen als volwassenen. De ideale watertemperatuur bedraagt voor deze doelgroepen 30 à 32 graden Celsius.

Gezien het continue wisselen van doelgroep in de openingsrooster van de zwembaden en gezien de nodige tijd om zwemwater te verhogen/verlagen, is bijsturen van temperatuur volgens doelgroep technisch niet haalbaar.

Het opwarmen van dergelijke watermassa (600m³) van een zwembad duurt gemiddeld 4 uur/°C en vertegenwoordigt dus ook een kost.

Dit verklaart waarom eerder geopteerd werd om een globaal aanvaardbare temperatuur aan te houden in de zwembaden waar alle doelgroepen zich kunnen in vinden.

Om dit gegeven te objectiveren, en op basis van een vroegere analyse is afgesproken een zwembadwatertemperatuur tussen 27 °C tot 27,5 °C na te streven in een standaardbad.

Voor de Van Eyck - als enige volledig afgestemd op schoolzwemmen en publiekszwemmen - wordt 28 °C nagestreefd.

De temperatuur voor het klein bad – welke in gebruik is voor jongere kinderen – is volgens afspraak:

  • 29 °C voor het gewoon gebruik
  • 31 °C voor het gebruik bij peuterzwemmen.

Blijft uiteraard dat zwembaden grote energieverbruikers zijn. FARYS|TMVW engageert zich als beheerder om gericht per zwembad een screening te doen en energiebesparende maatregelen te onderzoeken, voor te stellen en na goedkeuring ook te realiseren

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.