›› Home ›› Gent

Openbare Verlichting Oude Beestenmarkt

28 oktober 2015

De Oude Beestenmarkt is gekend als uitgaansbuurt waardoor er ook ’s avonds en ‘s nachts vele passage is. Bezoekers merken echter op dat er heel weinig verlichting is voorzien sinds de heraanleg en het best er donker en gevaarlijk kan zijn.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Is deze opmerking u gekend?
  • Hoe wordt de openbare verlichting op de Oude Beestenmarkt beoordeeld?
  • Worden er desgevallend stappen ondernomen op aan de opmerking tegemoet? Zo ja, welke timing is hiervoor voorzien?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Tot op heden hebben wij over dit onderwerp nog geen concrete klachten of specifieke ongevallenmeldingen ontvangen die verwijzen naar aan enige ‘onderbelichting’ van het plein.

De Oude Beestenmarkt is heraangelegd als een plein en hiervoor is, net als bij vele andere Gentse pleinen zoals de Vrijdagsmarkt, Sint-Pietersplein, Kramersplein, … het principe toegepast dat het plein zelf niet bijkomend wordt verlicht.

Dit principe is in het Gentse lichtplan weloverwogen opgenomen o.m. vanuit een rationeler energiegebruik, vermijden van lichthinder en het bieden van voldoende ruimte voor multifunctioneel gebruik van een plein (verlichtingspalen op pleinen blijken bijvoorbeeld vrij hinderlijke en aanrijdingsgevoelige infrastructuur bij evenementen te zijn gebleken).

De voetpaden en wegenis langsheen de Oude Beestenmarkt zijn wel degelijk verlicht en dienen om de burgers veilig en comfortabel te begeleiden bij donkerte langsheen het plein. Het plein is omgeven door verlichte straten en door de beperkte afmetingen van het plein ondervindt het plein ook wat strooilicht zodat het ook niet geheel donker is op het plein.

Maar de Oude Beestenmarkt geeft toegang tot een verlaagd kaaiplateau naar de sluis toe. Dit zonder doorlopende balustrade of opstand in bepaalde zones. Hierdoor lijkt mij de kans op nachtelijke valpartijen te bestaan. Ik ga vragen aan mijn diensten om te bekijken hoe dit hoogteverschil, deze randzone of kaaiverlaging gepast verlicht kan worden zodoende dit risico te verminderen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.