›› Home ›› Gent

Incidenten Rabotwijk, overleg met de homo- en transgender beweging

26 oktober 2015

Tijdens de vorige gemeenteraad hebben we uitvoerig gedebatteerd over de 2 incidenten in de Rabotwijk rond mogelijk homofoob gedrag. Tijdens deze discussie heeft de burgemeester een overleg met alle actoren uit de homo- en transgenderbeweging aangekondigd, om na te gaan hoe zij de situatie ervaren. Ook een vertegenwoordiging vanuit de moslimgemeenschap zou hierop worden uitgenodigd.

Heeft dit overleg ondertussen plaatsgevonden?
Zo ja, wat zijn de resultaten van deze bijeenkomst?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Dat overleg heeft inderdaad reeds plaatsgevonden, met name vorige week maandagavond (19 oktober dus) vanaf 18 uur in het Stadhuis. Rond de tafel zaten een 25-tal mensen: vertegenwoordigers van Casa Rosa, Çavaria, Wel Jong Niet Hetero en Merhaba; van de Politie Gent, de Stad Gent; en van het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid en ons Meldpunt Discriminatie.

Ik zat de vergadering voor tot net voor 19 uur, toen ik naar de Commissie Algemene Zaken moest. Collega Resul Tapmaz was, als schepen van Gelijke Kansen, tijdens het hele overleg aanwezig. Hij nam het laatste deel van het voorzitterschap voor zijn rekening.

Het overleg vond plaats in een constructieve sfeer. De bedoeling was (zoals vooraf aangekondigd): luisteren naar de ervaringen en naar eventuele suggesties van campagnes en acties.

De conclusie was: er is een probleem wat discriminatie en homofobie betreft, maar niet meer dan vroeger, niet meer dan in andere steden, niet meer in de ene wijk dan in de andere. En: het is niet toe te schrijven aan één groep bewoners. De vaststellingen door zowel de Politie als het Meldpunt Discriminatie bevestigen dat. Mensen zijn vooral – gelukkig – mondiger geworden, waardoor de perceptie is ontstaan dat het probleem groter is dan het in werkelijkheid is.

Dit gezegd zijnde: elk incident is er uiteraard één teveel. Discriminatie in het algemeen en homofobie in het bijzonder worden in Gent niet getolereerd, punt.

Rond de tafel waren we het er allemaal over eens dat:

  • wij de vroegere acties en campagnes (uitgewerkt in het kader van het ‘Regenboogcharter’ dat mede-onderschreven is door zowel de Stad Gent als de Politie) opnieuw moeten worden geïntensifieerd;
  • wij vooral jonge kinderen op school moeten leren omgaan met superdiversiteit;
  • dat wij ook elders aandacht moeten vragen voor discriminatie, in sportclubs bijvoorbeeld (wat dat betreft: er is al een sportcoördinator aangesteld die onder andere daarrond moet werken samen met de clubs);
  • wij best via organisaties en sleutelfiguren moeten werken, zoals bijvoorbeeld imam Brahim Laytouss er één is;
  • en tot slot: dat de Politie Gent absoluut, in alle gevallen, slachtoffers wil en zal helpen – en dat ze dus de perceptie als zou ze dat niét doen (na het gemediatiseerde incident in de Rabotwijk naar aanleiding van een parkeerovertreding) moet keren.

Ik heb bovendien opgeroepen om elk feit te melden, want wij hebben concrete gegevens nodig als wij elk incident willen aanpakken.

Schepen Tapmaz heeft voorgesteld de realisatie van nieuwe campagnes en acties, en de voortgang daarvan, van dichtbij en met regelmaat op te volgen, samen met de vertegenwoordigers van de organisaties, in de reeds bestaande Denktank die rond diversiteit en discriminatie werkt. De Denktank zal dus heel binnenkort die taak opnemen onder zijn leiding.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.