›› Home ›› Gent

Afvalkorven OdeGand

16 september 2015

OdeGand lokte, naar jaarlijkse gewoonte, een pak volk naar de Gentse binnenstad. In de weekends zonder grootschalige evenementen ligt de binnenstad al vaak bezaaid met afval rond de afvalkorven. Voor een grootschalig evenement als OdeGand blijken weinig of geen afvalkorven te zijn geplaatst.

  • Hoeveel extra afvalkorven werden n.a.v. OdeGand geplaatst?
  • Hoe werd het aantal afvalkorven en het zwerfvuil n.a.v. het evenement geëvalueerd?
  • Welke conclusies worden hieruit getrokken naar volgende edities en/of andere evenementen toe?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op 1 september 2015 ontving IVAGO het afvalplan van de organisatie, Gent Festival van Vlaanderen voor het evenement van 12 september. Die vroeg daarbij om 8 containers voor restafval en 8 voor de selectieve inzameling van glas, te verdelen over Gras- en Korenlei en het Sint-Baafsplein. Deze werden allen geleverd door IVAGO. De organisator diende, zoals vermeld in het afvalplan, een afvalteam in te zetten om ervoor te zorgen dat de afvalkorven binnen de activiteitenzone niet zouden uitpuilen.

IVAGO zorgde voor een vooropkuis op zaterdag 12/9. Op zondagmorgen 13/9 stonden IVAGO-ploegen in voor het leegmaken van de bestaande en bijkomende afvalkorven en voor het schoonmaken van het de verschillende locaties. Hiervoor waren 6 medewerkers aan het werk en werd gedurende vijf uur gebruik gemaakt van een veegmachine.

Uit de vaststellingen van de IVAGO-medewerkers bleek het aantal afvalkorven dat voorzien was onvoldoende voor dergelijke activiteit. Voor zulke grootschalige activiteiten is het aangewezen dat IVAGO veel vroeger op de hoogte wordt gebracht van de precieze omvang van de activiteiten, zodat samen met de organisator kan gepeild worden naar de mogelijke consequenties op het vlak van de netheid van de stad. Organisatoren dienen zich ook met zorg voor te bereiden en het opmaken van een afvalplan, net zoals een veiligheids- mobiliteitsplan, met de nodige ernst op te nemen. Bij de aanvraag van de inname openbaar domein had de organisator geen afvalplan ingediend hoewel dit wel duidelijk wordt vermeld in het aanvraagformulier. Op vraag van IVAGO werd dit nagestuurd door de organisator. Er vond dan ook geen vooroverleg meer plaats tussen IVAGO en de organisator. We dringen bij de organisatie aan dat voor de volgende editie op tijd afstemming met IVAGO gebeurt.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.